De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Provinciebelasting op jachtverloven en -vergunningen

Overwegende dat de provinciale budgettoestand het behoud van de provinciebelasting op de jachtverloven en -vergunningen vereist;

Gelet op artikel 16 van het jachtdecreet van 24 juli 1991, zoals gewijzigd;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd;

Besluit

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2019 wordt, ten voordele van de provincie Limburg, voor een termijn van één jaar, die eindigt op 31 december 2019 een jaarlijkse provinciebelasting geheven op ieder verlof of vergunning voor het dragen van jachtwapens, afgeleverd in de provincie Limburg.

Artikel 2

Deze belasting is vastgesteld op 10 % van het bedrag aan het Vlaamse Gewest verschuldigd voor dergelijk verlof of vergunning.

Artikel 3

De belastingplichtige is de persoon op wiens naam de jachtakte wordt afgeleverd.

Artikel 4

De betaling van deze provinciebelasting moet gebeuren voor de aflevering van het verlof of  vergunning door storting of overschrijving van het belastingbedrag, bepaald in artikel 2 hierboven, op de rekening van de rekenplichtige voor de provinciebelasting op de jachtverloven en -vergunningen van het Arrondissementscommissariaat bevoegd tot aflevering ervan, overeenkomstig artikel 13 van het jachtdecreet van 24 juli 1991.

Hasselt d.d. 21 november 2018

De provinciegriffier wd.,
Renata Camps
Liliane Vansummeren

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen


Contactgegevens dienst
Tel.: 011 23 77 02
E-mail: provinciebelastingen@limburg.be