Via energiescans in hun lokalen, spoorde het gemeentebestuur jeugdbewegingen aan om bewuster met hun energieverbruik om te gaan.

In opdracht van het gemeentebestuur voerde Stebo energiescans uit in de jeugdlokalen van Riemst. Stebo stelde ook een rapport op per vereniging, dat nadien op de jeugdraad werd besproken. Het stadsbestuur wilde daarmee jeugdverenigingen aansporen om bewuster met hun energieverbruik om te gaan en op hun energiefactuur te besparen.

Uit het project blijkt dat jeugdbewegingen die zelf instaan voor het beheer van hun gebouw veel meer bezig zijn met verbruik en besparingen. Verenigingen die zelf geen verantwoordelijkheden voor hun lokalen hebben, zijn veel moeilijker te overtuigen. Daarom overweegt het gemeentebestuur van Riemst om extra subsidies toe te kennen aan verenigingen die het jaaroverzicht van hun verbruiken toevoegen aan hun aanvraagdossier voor hun werkingssubsidie.


Voor dit project deed Riemst o.a. beroep op het provinciaal subsidiereglement voor kleine duurzame projecten.

Meer info: Hanne Keunen, provincie Limburg, e-mail hanne.keunen@limburg.be, tel. 011 23 83 61