Tijdens de klimaatweek en -maand organiseert Lommel originele thema-activiteiten voor respectievelijk schoolkinderen en inwoners.

Toen Lommel de burgemeesterconvenant ondertekende, besloot ze om haar bestaande milieuprogramma voor lagere scholen uit te breiden, zowel wat doelgroep als inhoud betreft.

De milieudienst organiseert om de twee jaar een klimaatweek. Lagere en middelbare scholen kunnen die week meedoen aan uiteenlopende activiteiten rond thema’s als klimaat, milieu, natuur, duurzaamheid, energie en mobiliteit. Denk hierbij aan een klimaatcasino, een demonstratie ecologisch bosbeheer met trekpaarden of een speelse wandeling in een van de Lommelse natuurgebieden.

Tijdens de jaarlijkse klimaatmaand (oktober) worden ook het stadspersoneel, jeugdverenigingen en de rest van de bevolking warm gemaakt voor het klimaat met een verschillende infosessies, wandelingen, workshops, lezingen en films.


Mos-aanbod voor scholen