De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Limburg 3.0 Groen Gezond Gelink wordt Vitamine Limburg

donderdag, 19 april 2018

"Natuur en gezondheid" is een thema dat heel wat Limburgse actoren, komende uit verschillende (beleids)domeinen aanbelangt, interesseert.
Het Stakeholdersoverleg Limburg 3.0 Groen Gezond Gelinkt dat op donderdag 19 april 2018 plaatsvond, mocht opnieuw rekenen op een ruime en diverse groep van partners en stakeholders. Een duidelijk signaal dat het thema echt leeft en belangrijk is.
Limburg 3.0 Groen Gezond Gelinkt krijgt meteen ook een nieuwe naam. Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove: “Als we Limburg in de markt willen zetten als de groene provincie die natuur inzet voor de gezondheid van de mensen, dan is er communicatie nodig, een vlag die de lading dekt, een vlag die partners en stakeholders op basis van een aantal voorwaarden willen gebruiken in hun communicatie over projecten rond Natuur en Gezondheid. Deze vraag kwam reeds herhaaldelijk aan bod tijdens het eerste overleg. Vitamine Limburg. Groen maakt gezond. is de perfecte vlag.”

Een inkijk in de winst die investeren in groen kan opleveren

Voor dit Stakeholdersoverleg werd niemand minder dan Jolanda Maas uitgenodigd. Jolanda Maas is senior researcher op de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft al heel wat onderzoek verricht naar de impact van natuur op de gezondheid. Zij werkte onder andere mee aan de Nederlandse studie van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie waaruit blijkt dat natuur dichter bij de burger brengen, een jaarlijkse besparing voor de gezondheidszorg betekent van ca. 214,00 euro per inwoner per jaar! Een groot deel daarvan zijn vermeden verzuimkosten omdat er jaarlijks meer dan 50.000 werknemers minder ziek zijn. Uiteraard is verder gedetailleerd onderzoek nodig, maar dit geeft reeds een niet te negeren signaal over de positieve meerwaarde van natuur op onze gezondheid.
Ook Nele Weyens van het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt gaf ons een inkijk in de plannen van het project Ecocities. Hier zal onderzocht worden hoe groengevels en groendaken zo duurzaam mogelijk gemaakt kunnen worden in een veranderend klimaat, waardoor ze onder meer kunnen ingezet worden om stadsvervuiling te reduceren, water management te optimaliseren, verkoeling te brengen tijdens hittegolven, een waardevolle biodiversiteit te creëren en vooral ook kunnen bijdragen tot een betere gezondheid van de burgers.

Verbinden

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Een belangrijke doelstelling van dit stakeholdersoverleg is verbinden van partners en projecten. Het netwerkluik is minstens even belangrijk als het inhoudelijke luik. Dat bleek uit het eerste overleg. Door mensen uit diverse sectoren samen te brengen, stimuleren we ze om uit de bestaande hokjes te treden en waar interessant krachten te bundelen. Ook vandaag mochten we uit heel wat sectoren partners verwelkomen op het Stakeholdersoverleg”.

Zowel de Regionale Landschappen in Limburg als Happy Aging zijn belangrijke trekkers van het project "Vitamine Limburg". Zij wisten de provincie Limburg te overtuigen om een projectcoördinator aan te stellen.

Ignace Schops, directeur van het Regionaal Landschap Hoge Kempen: “Mensen hechten heel veel belang aan hun gezondheid, en terecht. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat natuur zowel preventief als curatief een belangrijke rol kan spelen voor de gezondheid. Het is dan ook belangrijk dat ze de positieve invloed van de natuur voor hun gezondheid gaan erkennen. En dat is ook goed voor onze Limburgse natuur! De Regionale Landschappen zetten dan ook graag hun schouders onder dit Vitamine Limburg en werken mee aan de verschillende deelprojecten.”

Piet Stinissen, professor Immunologie aan de Universiteit Hasselt: “Happy Aging beschikt over een breed netwerk van actoren (bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, beleidsmakers en internationale partners) die actief zijn in de zorg en heeft een goed uitgebouw living lab waar gezondheidsinnovaties uitgetest worden die een nuttige rol kunnen spelen in het project Vitamine Limburg. Bovendien zijn er binnen de schoot van de UHasselt verschillende departementen reeds betrokken bij een aantal zinvolle pilootprojecten.”

Een thema met heel wat uitdagingen

Het eerste geslaagde stakeholdersoverleg van 21 november 2017 leidde tot een dynamisch actieplan voor Limburg waarbij gewerkt zal worden op 4 sporen:

  1. quick wins die Limburg versneld op de kaart zetten als de provincie waar je moet zijn als je preventief of curatief wil inzetten op jouw gezondheid
  2. verder uitdragen en verankeren in sectoren die indirect ook hun steentje kunnen bijdragen aan dit thema
  3. langere termijn: grotere trajecten en pilootprojecten waarbij volgende hoofdthema’s prioriteit krijgen:
    • vergroening van scholen, woonzorgcentra en woonkernen in het algemeen
    • zorgtoerisme
    • natuur op voorschrift
  4. communicatie: "Vitamine Limburg. Groen maakt gezond" als vlag voor alle nuttige en meerwaarde leverende projecten in het kader van groen en gezondheid.

“2018-2019 is een periode waarin we Limburg op de kaart kunnen en willen zetten als de regio waar natuur en gezondheid hand in hand gaan. Maar eind 2019 zijn we zeker niet klaar. Er zal meer tijd én praktijkgericht onderzoek nodig zijn om dit thema structureel ter verankeren in de verschillende (beleids)domeinen, en natuur structureel in te zetten als het medicijn voor de gezondheid, zowel preventief als curatief. Dit vraagt actie binnen de verschillende beleidsdomeinen en samenwerking van heel wat partner zoals Happy Aging, de Regionale Landschappen, de UHasselt en vele anderen.
De toekomstige gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heeft meteen al een uitdaging (bij)”, aldus Ludwig Vandenhove.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....