De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Memorandum dierenwelzijn - in 13 stappen naar een diervriendelijke gemeente

vrijdag, 29 juni 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 vormen een perfecte aanleiding om na te denken over en te streven naar een "diervriendelijke" gemeente. Dierenwelzijn lééft en heel wat gemeenten laten zich ook steeds meer van hun diervriendelijke kant zien. Een trend die we vanuit het provinciebestuur alleen maar toejuichen. In 2015 namen 17 schepenen van dierenwelzijn het thema op in hun lokaal beleid.

"Met dit memorandum bieden we lokale besturen een stappenplan om het in de toekomst nóg beter te doen, want dieren verdienen meer dan alleen onze sympathie, ze hebben ook nood aan een echt beleid", zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Dierenwelzijn.

Een diervriendelijke gemeente in 13 stappen

"We lijsten in ons memorandum de belangrijkste aandachtspunten op om een diervriendelijk beleid op gemeentelijk niveau uit te werken. Wanneer een gemeente hierop inzet, wordt een degelijke basis gelegd om met nieuwe initiatieven in te spelen op actuele maatschappelijke problemen", aldus Ludwig Vandenhove.

Aandachtspunten voor het voeren van een lokaal dierenwelzijnsbeleid:

 1. Een schepen van dierenwelzijn
 2. Oprichting van een dierenpolitie
 3. Diervriendelijk zwerfkattenbeleid
 4. Sterilisatie van huiskatten
 5. Uitlaatplaatsen van honden
 6. Gratis hondenpoepzakjes
 7. Dieren op kermissen
 8. Maatregelen tegen broodfok
 9. Samenwerken met een dierenasiel
 10. Huisdieren in sociale woningen, rustoorden en serviceflats
 11. Diervriendelijk duivenbeleid
 12. Voorlichting in scholen
 13. Particulier vuurwerk

Verspreiding Memorandum

"Het Memorandum vormt één van de vele schakels binnen het provinciaal beleid dierenwelzijn.
Het wordt verspreid aan alle lokale besturen en milieudiensten met het oog op het verder uitstippelen van een diervriendelijk beleid op gemeentelijk vlak in de komende beleidsperiode", aldus Ludwig Vandenhove.

Lokale besturen blijven verantwoordelijk

In 2017 liet Vlaanderen weten geen financiële investeringen te kunnen doen in de ondersteuning van de dierenasielen die sinds een aantal jaren extra wettelijke verplichtingen opgelegd kregen. De provincies werden tegelijk aangemoedigd om samen met de lokale besturen initiatieven inzake dierenwelzijn te blijven voortzetten. Lokale besturen blijven verantwoordelijk voor tal van belangrijke thema’s binnen het beleidsdomein dierenwelzijn zoals het voeren van een zwerfkattenaanpak, het zorgen voor opvang van ronddolende dieren op de openbare weg, gevallen van dierenmishandeling waarvoor politionele tussenkomst vereist is, …

Provincie Limburg blijft inzetten op een gebiedsdekkende aanpak Vanuit het provinciale beleidsniveau wordt daarom onverminderd ingezet op dierenwelzijn en de ondersteuning van lokale besturen bij het uitzetten en uitvoeren van een diervriendelijk beleid.

"Een gebiedsdekkende aanpak op Limburgs niveau heeft de voorbije jaren duidelijk gemaakt dat alleen door een structurele aanpak, problemen op vlak van dierenwelzijn op een correcte manier aangepakt kunnen worden", zegt Ludwig Vandenhove. "De provincie Limburg ondersteunde de voorbije jaren de dierenasielen in de uitbouw van een professionele infrastructuur met circa 1,8 miljoen euro. Door het samenbrengen van de partners in de sector wordt bovendien know-how en ervaringen uitgewisseld om te komen tot een kwalitatief beleid en een goede dienstverlening aan de gemeenten.
Ik hoop dat het memorandum Dierenwelzijn de gemeenten inspireert om zich nog meer van hun diervriendelijke kant te laten zien en het nog beter te doen."

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....