De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Ludwig Vandenhove pleit voor hemelwaterplan in elke Limburgse gemeente

dinsdag, 28 augustus 2018, 15.22 u.

“Op allerlei domeinen is het intussen wel duidelijk: de klimaatverandering heeft een invloed op ieder van ons en noopt ons daarom tot maatregelen. In de sector van het waterbeheer is de belangrijkste verandering dat we worden geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon: meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en van Waterlopen Ludwig Vandenhove. “Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld worden door langere, drogere periodes. Om hiermee om te gaan zal het belangrijk zijn om ruimte te geven aan water, en dat niet alleen op plaatsen waar water van nature domineert maar ook in het bebouwd gebied.”

Dit vraagt meer dan ooit om een gebiedsdekkende visie op omgaan met hemelwater. Elke gemeente is echter uniek: ze heeft haar eigen ondergrond, bestaand rioleringsstelsel, reliëf, verstedelijking, type bebouwing, mogelijkheden, noden en knelpunten.
De opmaak van een hemelwaterplan is een nieuw instrument dat alle instanties samenbrengt die te maken hebben met water en riolering, maar bijvoorbeeld ook milieu en ruimtelijke ordening.

Een hemelwaterplan dient in eerste instantie een antwoord te bieden op de vraag: waar gaan we vandaag en morgen met het hemelwater naar toe?

Het hemelwaterplan moet het kader scheppen voor een visie over waar en hoe het hemelwater van bestaande en geplande wegenis, woningen en verharde oppervlakken moet opgevangen worden.

“De opmaak van een hemelwaterplan moet gezien worden als een instrument om een integrale ruimtelijke visie uit te werken en om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken. Met andere woorden, het grondgebied robuust maken voor de gevolgen van klimaatverandering. De basisprincipes en ruimtelijke ideeën uit een hemelwaterplan moeten dan ook een inpassing krijgen in de andere beleidsplannen van de gemeente (groenplan, ruimtelijke plannen, …)”, aldus Ludwig Vandenhove.

Concrete acties kunnen heel divers zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vergroening van een plein bij de heraanleg ervan, zodat het water van de verharding in de groenzones kan bezinken in plaats van al het kostbaar water af te leiden naar slokkers en riolering. Deze aanpak biedt ook voordelen bij hittegolven: de temperatuur loopt in een stad veel hoger op dan elders door het gebrek aan verkoelend groen.

Een andere maatregel zou erin kunnen bestaan om een park voor een stuk gedurende korte tijd onder water te zetten na een onweer. Water trekt vaak snel weg na een fikse bui, zodat het bergen van water perfect verzoenbaar is met andere functies.
Alleszins  moeten we af van het idee dat enkel wie een waterprobleem heeft naar een oplossing moet zoeken: als het water  wordt bijgehouden waar het valt, stroomt het minder snel af en ontstaan er afwaarts minder problemen.

“In eerste instantie is het de rioolbeheerder (Infrax of Aquafin) die aan de kar trekt voor de opmaak van de hemelwaterplannen. De provincie Limburg levert als grootste waterloopbeheerder nu al een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de hemelwaterplannen, maar naar de toekomst toe moet bekeken worden om eveneens financieel bij te dragen om alzo de gemeenten aan te zetten om sneller over te gaan tot de opmaak van een hemelwaterplan. Voor Limburg zijn er op dit moment al 5 gemeenten die volop bezig zijn aan het hemelwaterplan: Heusden-Zolder, Genk, Diepenbeek en Maaseik. In Tessenderlo is het plan zelfs al afgewerkt. Het is uiteraard de bedoeling dat de andere Limburgse gemeenten dit goede voorbeeld volgen!”