De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

“Limburg host de kick-off van de eerste Euregionale zomercursus”

Locate in Limburg toont Limburg aan toekomstige werkkrachten via Euregionaal uitwisselingsproject

Op maandag 10 en vrijdag 14 september 2018 komen 45 studenten uit 7 Euregionale universiteiten en hogescholen in Hasselt samen voor de eerste Euregionale zomercursus. De studenten uit Aken, Hasselt, Heerlen, Luik en Maastricht werken een week lang samen aan ideeën, visies en oplossingen om de grensoverschrijdende mobiliteit in de Euregio Maas Rijn (EMR) te verbeteren. Dit gebeurt onder begeleiding van lectoren en professoren van de betrokken kennisinstellingen die hen inzichten geven over het thema "Improving inclusive Mobility in the Digital Age". Locate in Limburg, de invest promotion agency voor Limburg, ondersteunt hiermee, als partner in het YouRegion Interreg programma van de Euregio Maas Rijn (EMR), het initiatief van HYPEREGIO en EMR Connect om de samenwerking tussen de Euregio regio’s duurzaam te bevorderen.

Ontmoeting toekomstige werknemers met innovatieve bedrijfswereld

De Corda Campus in Hasselt, een innovatieve hotspot in Limburg, dient als uitvalsbasis en opent de zomercursus, gevolgd door gelijkaardige campussen in Heerlen, Luik en Aken. Om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten bezoeken de studenten dagelijks een andere onderzoeksinstelling in de EMR om hun ideeën verder uit te werken. Het dagprogramma eindigt telkens met een activiteit georganiseerd door een partner van het Interreg-project "youRegion" in de respectievelijke steden, die de troeven zoals hoge levenskwaliteit, werkomgeving en de culturele diversiteit van de regio in de kijker zetten. Zo maken de studenten in Limburg kennis met onze bloeiende campussen en horen ze de uiteenzetting van enkele innovatieve bedrijven uit de campus en het incubatorennetwerk. Hierna volgt een interessant en goed omkaderd netwerkmoment bestemd voor de bedrijven en studenten.

“Het is een goede zaak om het internationaal karakter van onze provincie te benadrukken en de aantrekkingskracht van onze regio voor kenniswerkers ten behoeve van onze innovatieve bedrijven te onderschrijven.”, benadrukken gouverneur Herman Reynders, voorzitter vzw Locate in Limburg en Frank Zwerts, Directeur Locate in Limburg.

Braingain voor inclusieve mobiliteit in een digitaal tijdperk

Op de slotdag, vrijdag 14 september, komen de studenten het resultaat van hun cross-borderwerkweek presenteren aan het "Summer School Team".

De inhoudelijk coördinator of organisator van het programma, Erwin Vanroye, Hogeschool PXL Research, licht toe: “Via dit Euregionaal project willen wij een hefboomeffect creëren bij de studenten voor meer grensoverschrijdende contacten. Bovendien hopen wij dat de studenten op innovatieve ideeën voor mobiliteits- en toegankelijkheidsproblemen in de EMR komen door in interdisciplinaire en internationale groepen te werken.”

Michiel Stoffels, coördinator van Hogeschool PXL voor EarlyTech vult aan: “Het resultaat van het bij mekaar brengen van al deze brainpower wordt gepitcht voor een jury van experts die de uitwerking van deze ideeën tot echte projecten graag verder ondersteunen”.

Deze zomercursus van de Euregionale partners wordt afgesloten met de certificatenuitreiking in aanwezigheid van Europees parlementslid Ivo Belet en een streekeigen netwerkmoment voor alle partijen georganiseerd door Locate in Limburg.


Over de “1st Euregio Summer School” 

De zomercursus is een grensoverschrijdend netwerkevent dat door de partners van HYPEREGIO, EMR Connect en youRegion voor de eerste keer wordt georganiseerd. De doelstelling is om de studenten of toekomstige werknemers op een interactieve manier te inspireren en het aanbod van de Euregio Maas Rijn in kaart te brengen. Dit wordt beoogd met bezoeken aan verschillende steden. Voor het event zijn uit Belgisch Limburg verschillende partners zoals Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt en vzw Locate in Limburg samen met enkele innovatieve bedrijven betrokken.

Meer info over de zomercursus: https://hyperegio.eu/events/euregional-summer-school/.

Over Locate in Limburg vzw

In het kader van het SALK werd in 2014 de acquisitiecel vzw Locate in Limburg opgericht. De organisatie fungeert als one-stop-shop voor buitenlandse investeringen en begeleidt investeerders tijdens hun investeringstrajecten in Limburg. 

Voor haar werkingsmiddelen kan Locate in Limburg rekenen op Europese structuurfondsen zoals EFRO voor het bevorderen van het internationaal ondernemersklimaat en INTERREG voor de realisatie van een welkomstcultuur voor nieuwkomers (hoogopgeleiden, topwetenschappers, …). Door haar unieke werking en ondernemende aanpak groeide Locate in Limburg uit tot het eerste aanspreekpunt voor buitenlandse investeerders als Invest promotie agentschap voor Limburg. Bovenvermeld evenement is een activiteit die Locate in Limburg samen met andere Interreg "youRegion" partners ondersteunt.

Informatie over Interreg Euregio Maas Rijn: https://www.interregemr.eu/home.