De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Provincieraad keurt nieuw subsidiereglement goed om innovatieve projecten die de handelskernen versterken, te ondersteunen

Reglement ter subsidiëring van innovatieve projecten ter versterking van de kernen vandaag voorgelegd aan de Provincieraad

Alle handelskernen worden vandaag geconfronteerd met een gelijkaardige meervoudige problematiek: structurele en frictieleegstand, toenemende filialisering van het winkelaanbod, minder zelfstandig ondernemerschap in de retail, een niveau van koopbinding en koopattratie dat nog voor verbetering vatbaar is, … Met de klassieke formules van stadskernontwikkeling en citymarketing kunnen deze problemen onvoldoende worden aangepakt.

Een dynamische eigentijdse stadskern is bovendien veel meer dan enkel handel en horeca. Handel en horeca vervullen weliswaar een prioritaire rol maar de toekomst is gelegen in een verwevenheid van functies die zorgen voor nieuwe bezoekersstromen en voor beleving. Publieke en private dienstverlening, cultuur, vrije beroepen, een degelijk vrijetijdsaanbod, ambachtelijke ateliers, … moeten een prominentere plaats in de stadskern krijgen.

De provincie Limburg heeft daarom vorig jaar samen met Unizo Limburg het project "Naar de Kern" gelanceerd.

"Naar de kern"

Dit project betreft een co-creatietraject waarbij, samen met de gemeente, lokale stakeholders en retailexperten en op basis van het DNA van de gemeente, is gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief voor de handelskernen. Het afgelegde traject is neergeschreven in een kernkompas en bevat op maat van de gemeente soms verrassende adviezen en ontwikkelingstips.

Sommige ontwikkelingstips leggen de nadruk op het herontwikkelen van leegstaande panden tot ruimtes voor creatief ondernemerschap, cultuur, diensten en ambachten zoals bv. upcycling.

Met andere ontwikkelingstips wordt dan weer de nadruk gelegd op de openbare ruimte, waar op een creatieve manier bijkomend comfort en beleving kan ontstaan door bv. specifieke materialen, kleur en groen in het straatbeeld te brengen.

De adviezen en ontwikkelingstips zijn divers en uiteenlopend, maar wat alle kernkompassen gemeen hebben is dat ze uitgaan van de eigenheid en het DNA van de gemeente en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van een bedrijvige stadskern.

Een eerste groep van gemeenten erkend als kleinstedelijk gebied, Beringen, Bilzen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, en Tongeren, hebben het traject doorlopen.

Subsidiereglement

Om een sterke impuls te geven aan de realisatie van een bedrijvige stadskern heeft de provincieraad vandaag het reglement ter subsidiëring van innovatieve projecten ter versterking van de kernen goedgekeurd.

Via dit subsidiereglement wil de provincie Limburg de deelnemende steden en gemeenten ondersteunen in de uitvoering van het kernkompas met een subsidie van maximaal 100.000 euro voor innovatieve projecten complementair aan het regulier retailbeleid, waarbij een samenwerking wordt uitgebouwd tussen de gemeente en de plaatselijke stakeholders.

In het provinciaal budget is hiervoor een totaal krediet van 500.000 euro ingeschreven.