De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provinciaal Natuurcentrum: Limburg investeert in natuurverbindingen

woensdag, 24 juni 2020

110.000 euro aan biodiversiteitssubsidies moet de Limburgse natuur versterken en verbinden.

Jaarlijks maakt de provincie Limburg geld vrij om projecten die de Limburgse biodiversiteit versterken te ondersteunen. Verenigingen of gemeentes die een project uitwerken ter bescherming van de natuur en de verbetering van het leefgebied van beschermde dier- en plantensoorten kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Vanaf dit jaar geeft de provincie daarbij de voorkeur aan projecten die in het teken staan van natuurverbindingen.

Een versnipperd landschap

Rapport na rapport toont aan dat veel dier- en plantensoorten het moeilijk hebben om te overleven. Dieren en planten zijn met uitsterven bedreigd om verschillende redenen. Verandering in landgebruik (bijvoorbeeld ontbossing, intensieve monocultuur, verstedelijking), klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten zijn belangrijke oorzaken.

Ook de versnippering van het landschap speelt een belangrijke rol in het verdwijnen van dier- en plantensoorten. Industriezones, woongebieden en landbouwgronden versnipperen ons landschap, en vormen zware obstakels voor dier- en plantensoorten die zich willen verplaatsen. Zo is het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak bij de otter en sterven er jaarlijks duizenden padden tijdens hun verplaatsing naar de voortplantingspoel.

Natuurverbindingen dragen bij aan een sterkere natuur

Om te kunnen voortbestaan moeten dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Dat is nodig om voedsel te vinden, om te rusten of om zich voort te planten. Door natuurgebieden aan elkaar te sluiten wil de provincie de Limburgse natuur een handje helpen.

Het Provinciaal Natuurcentrum werkt een plan uit om natuurverbindingen te realiseren. Via zo’n natuurverbinding kunnen dieren en planten zich verplaatsen tussen grotere natuurgebieden. Dit kan een grote aaneengesloten strook tussen die natuurgebieden zijn, of een reeks kleinere stapstenen waar een bepaalde dier- of plantensoort tijdelijk kan verblijven.

Subsidie voor projecten die natuur verbinden

Het provinciebestuur maakt dit jaar een bedrag van 110.000 euro vrij voor de subsidiëring van biodiversiteitsprojecten. Door het accent daarbij op natuurverbindingen te leggen, zet het Provinciaal Natuurcentrum in op een oplossing voor de problemen die dieren en planten ondervinden door de versnippering van het landschap.

Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur: "Limburg is een groene provincie met belangrijke natuurwaarden. Als we die waardevolle natuur willen veiligstellen, dan moeten dieren en planten zich vlot kunnen verplaatsen. Niet alleen binnen natuurgebieden, maar ook tussen die grotere natuurkernen. Daarom hebben we verbindingen tussen de robuuste natuurgebieden nodig."

Verenigingen en gemeentes die werken aan een project dat een bijdrage levert aan het behoud van de biodiversiteit in Limburg kunnen nog tot en met 30 september een subsidie aanvragen. Projecten die in het teken van natuurverbindingen staan, genieten daarbij de voorkeur.

Biodiversiteitsprojecten

De biodiversiteitssubsidies kennen een lange traditie en leidden in het verleden al tot sterke projecten die de Limburgse natuur versterken en verbinden. Zo financierde de provincie in 2015 de aanleg van groene stapstenen tussen Het Wik en De Maten, twee natuurgebieden van ecologische topkwaliteit.

De stad Genk, het Sint-Jozefinstituut Bokrijk, Natuurpunt, de Bosgroepen en De Wijers bundelden de krachten en legden met de financiële steun van de provincie stapstenen voor de boomkikker en de rugstreeppad aan in dit gebied. Zo kunnen deze dieren zich voortaan vlot verplaatsen tussen Het Wik en De Maten. Om het project meer draagvlak te geven, werd er nauw samengewerkt met de buurtbewoners en met de school. Het project kreeg zelfs een educatief luik voor de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut.

Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur: "Dit project illustreert mooi hoe je natuur kunt verbinden. De volgende jaren willen we meer werk maken van dergelijke projecten, om zo onze Limburgse natuur te versterken. Zo kan het Provinciaal Natuurcentrum haar baseline 'Natuurlijk verbonden' helemaal waarmaken."