De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Provinciebestuur
  • Symbolische "Eerste steenlegging" van het nieuw PLOT-opleidingsgebouw op de Veiligheidscampus te Genk
Voorstelling nieuw opleidingsgebouw PLOT tijdens persconferentie/eerstesteenlegging

Symbolische "Eerste steenlegging" van het nieuw PLOT-opleidingsgebouw op de Veiligheidscampus te Genk

maandag, 09 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober werd aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg (Genk) symbolisch de "eerste steen" gelegd van het nieuwe opleidingsgebouw voor het PLOT, dat de spil zal worden van de Limburgse Veiligheidscampus.

Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan de verschillende afdelingen van de Limburgse provinciale Veiligheidsschool PLOT, met name de Politieschool, de Brandweerschool, de School Geneeskundige Hulp en hun ondersteunende administratieve diensten. Het sterk verouderde Hoofdgebouw aan de Marcel Habetslaan, dat dateert van 1959, voldeed al een tijdje niet meer aan de nieuwe behoeften en verwachtingen van modern en innovatief veiligheidsonderwijs. Het nieuwe opleidingsgebouw daarentegen zal moeiteloos kunnen beantwoorden aan de huidige en toekomstige onderwijskundige mogelijkheden.

Het veiligheidsonderwijs omvat zowel basisopleidingen als voortgezette, gespecialiseerde en bevorderingsopleidingen, noodzakelijk voor een verdere professionalisering tijdens de loopbaan van politiemensen, brandweerlui en hulpverleners-ambulanciers. Het veiligheidsonderwijs is immers beroepsgeoriënteerd, met een goed evenwicht tussen kennisoverdracht en ontwikkeling van vaardigheden en attitudes.

Omdat de kwaliteit van de veiligheidsdiensten in rechtstreeks verband staat met het aanbod en de kwaliteit van de opleidingen is een aangepaste opleidingsinfrastructuur noodzakelijk. Met talrijke multifunctionele leslokalen, een auditorium, informaticaruimtes, vergaderzalen, hedendaags restaurant en kantoren zal dit gebouw voldoen aan alle hedendaagse kwaliteitsnormen en aan de behoeften van het werkveld.

Het provinciebestuur blijft investeren in openbare veiligheid. Het PLOT is als Limburgse veiligheidsschool een cruciale speler in de opleiding en training van de Limburgse veiligheidsmensen.

Dit nieuwe gebouw laat ons toe om beter in te spelen op evoluties inzake tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken. Daarnaast zal het gebouw de medewerkers van de Politieschool, de Brandweerschool en de School Geneeskundige Hulp samenbrengen op één werkvloer. Dit laat toe om efficiënter te werken en de cohesie tussen deze drie veiligheidsdisciplines versterken.

De stad Genk engageerde zich om een verbinding te maken tussen de Veiligheidscampus en het oefenterrein van de Brandweerschool, zodat ook deze laatste volledig geïntegreerd wordt in de Veiligheidscampus.

Voor de financiering van deze nieuwe essentiële opleidingsinfrastructuur werd een projectaanvraag ingediend bij de Stichting LSM (Limburgs Sterk Merk). LSM gaf in 2020 groen licht om het gebouw en de omgevingsaanleg te financieren en voorzag hiervoor de nodige fondsen met name 11 miljoen euro.

De inrichting en het gebruiksklaar maken van het gebouw gebeurt met middelen van de provincie Limburg. Daarenboven wordt het volledige bouwproject in goede banen geleid door de Directie Facilitair Beheer van de provincie Limburg.

Het nieuwe gebouw en zijn omgevingsaanleg moeten opgeleverd worden in oktober 2024, zodat de verhuis naar deze nieuwe site kan plaatsvinden eind 2024.

Meer weten over de procedure, de opdrachtnemer en het financiële aspect? Lees er meer over in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Provinciebestuur
  • Symbolische "Eerste steenlegging" van het nieuw PLOT-opleidingsgebouw op de Veiligheidscampus te Genk