De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Woordbreuk Ford is echte nachtmerrie

donderdag, 25 oktober 2012

Brussel - "Dit is een faling die op het conto van Detroit en Keulen moet worden geschreven, niet op dat van de 10.000 werknemers bij Ford-Genk en zijn leveranciers voor wie dit een echte nachtmerrie is." Dat heeft Kris Peeters gisteren gezegd. De Vlaamse minister-president had in de voormiddag een onderhoud met CEO Stephen Odell van Ford-Europa. Daarna gaf hij tekst en uitleg op een persconferentie en in het Vlaams Parlement. "Aan de getroffen werknemers en hun families zeg ik: u bent vandaag niet alleen. Wij zullen hard voor u strijden."

Gisteren om 11 uur had Peeters op zijn kabinet aan het Martelarenplein in Brussel een onderhoud met Stephen Odell en vijf vertegenwoordigers van Ford Europa. De Ford-top meed de hoofdingang om het kabinet binnen te raken. Naast Peeters waren ook de viceminister-presidenten Ingrid Lieten (sp.a), Jo Vandeurzen (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA), en minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aanwezig. Het onderhoud duurde een dik half uur. Na afloop gaven de ministers een persconferentie. In het Vlaams Parlement volgde daarna een debat, waar alle partijen hun verontwaardiging over de beslissing en de laffe communicatie van de Ford-top uitten. Enkele Limburgse parlementsleden pleitten openlijk voor een nieuw Limburgplan.

"In de eerste plaats wil ik in naam van de Vlaamse regering mijn medeleven betuigen aan de werknemers en hun families", startte Peeters zijn toelichting. "Dit is een groot verlies. Want Ford Genk is meer dan een fabriek. Het is het centrum van het Limburgs economisch en sociaal weefsel."

Hoe ervaart u de beslissing van de Ford-directie om de fabriek in Genk tegen 2014 te sluiten?

"Ford Genk was en is een erg performante fabriek. Niet dankzij het management in Keulen of de directie in Detroit. Wel dankzij de tienduizenden werknemers die er de afgelopen 50 jaar hebben bewezen dat Vlaanderen bekend staat voor baanbrekend vakmanschap. De aankondiging van de Ford-directie over de sluiting is dan ook ronduit onbegrijpelijk. Dit is een faling die op het conto van Detroit en Keulen moet worden geschreven. Jammer genoeg zijn de werknemers nu wel het slachtoffer."

Hoe motiveerde Stephen Odell de beslissing om Genk te sluiten?

"De CEO van Ford Europa heeft drie redenen aangehaald. Vooreerst is er de overcapaciteit op de markt van de Ford-modellen die in Genk worden gebouwd. Twee: er is de onderbenutting van de fabriek in Genk. De vestiging draait niet op volle toeren, in tegenstelling tot de fabrieken in Valencia en Keulen die dat wel doen. Ten slotte is ook over de efficiëntie en kostenstructuur gesproken."

Nochtans hebt u in 2010 mee het Toekomstplan voor Ford ondertekend?

"Klopt. We hadden maar één doel: de verankering van de fabriek en de garantie op duurzame tewerkstelling door de productie van de nieuwe Mondeo, S-Max en Galaxy in Genk te houden. Ook de vakbonden hadden zich voor dit plan geëngageerd en loon ingeleverd. Vandaag pleegt de Ford-directie woordbreuk. Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is, temeer omdat de vakbonden in september nog contact hebben gehad met de Ford-top over de uitvoering van dat plan. Toen was er hoogstens sprake van een vertraging van uitvoering.

Nu zegt mijnheer Odell dat hij vorige maand geen harde garanties heeft gegeven. Dat moet dus worden nagekeken. Want hoe is het in godsnaam mogelijk dat de toestand op zo'n korte periode zo verslechtert?"

Wanneer is dan beslist om Genk te sluiten?

"Mijnheer Odell heeft me nu gezegd dat de beslissing tot sluiting vorige week vrijdag, op 19 oktober, werd genomen. Dit alles staat dus los van de verkiezingen zoals de afgelopen dagen wel eens werd gesuggereerd."

Zijn er ook gevolgen voor de testbaan in Lommel, waar toch een 500 mensen werken?

"Wel, enig lichtpuntje is dat de testbaan in Lommel buiten dit hele verhaal blijft."

Heeft u met Stephen Odell ook gesproken over de toeleveranciers van Ford Genk?

"Absoluut. We moeten nu bekijken hoe die toeleveranciers aan Keulen en Valencia zouden kunnen blijven leveren, hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten we snel weten wat Ford met zijn site en gebouwen in Genk wil doen."

Wat met de vele steun die de Vlaamse regering aan Ford Genk heeft gegeven?

"In de voorbije tien jaar heeft de Vlaamse regering 43,5 miljoen euro ondersteuning uitbetaald aan Ford Genk. We gaan nu onderzoeken hoe we die middelen kunnen terugvorderen.

Al besef ik dat dat moeilijk zal zijn voor geld dat is gebruikt voor opleidingen. Daarnaast zijn er drie dossiers die vandaag nog niet zijn afgerond. Er is een openstaand saldo van 1,26 miljoen euro. Er werd ook 3,5 miljoen euro toegekend - investeringssteun aan Ford Lommel en een dossier van het Instituut voor Wetenschap en technologie IWT - maar nog niet in uitvoering gebracht. Ten slotte zijn er voor de nieuwe Mondeo vier dossiers principieel goedgekeurd voor een totaalbedrag van 28 miljoen euro. Wel, al deze lopende dossiers zijn on hold gezet totdat we meer duidelijkheid hebben over de tewerkstelling van de betrokken werknemers."

U speelt het hard?

"Wel, begin 2009 ben ik naar Detroit gereisd voor een ontmoeting met de top van Ford. Ik vergeet nooit dat men mij daar zei dat Ford nooit zal vergeten wat de regeringen in dit land hebben gedaan toen het bedrijf het moeilijk had. Wel, blijkbaar zijn ze dat nu plots vergeten. Ik heb dat ook aan mijnheer Odell gezegd. Er is het vele werk dat de VDAB voor Ford heeft gedaan, en de engagementen van de stad Genk, onder meer inzake motorenbelasting en het bedrijvenvervoersplan. En denk maar aan de tijdelijke werkloosheid die de RVA ter beschikking stelt aan Ford, en aan de ploegenpremie die de federale regering heeft voorzien.

Iedereen heeft dus op alle niveaus inspanningen gedaan om het ondernemersklimaat voor Ford Genk zo goed mogelijk te maken."

Wat gaat u de komende uren en dagen doen?

"Wel, vandaag (woensdag) ga ik om 16 uur de situatie met de sectorale partners bespreken. Daarna zitten we samen met de Limburgse actoren: gouverneur en deputatie, de burgemeester van Genk, de sociale partners en de LRM. Ook de federale regering zal daar aanwezig zijn om de impact van de Ford-beslissing op de Limburgse samenleving en economie te bespreken. Voorts heb ik al contact laten opnemen met de Europese Commissie om te zien wat daar mogelijk is. Daarnaast zullen directie en vakbonden in het kader van de Wet-Renault naar alternatieven moeten zoeken."

Yves Lambrix

© Concentra