De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Landbouw, tuinbouw en fruitteelt

Vanuit de bevoegdheid landbouw zijn er een vijftal acties voorgesteld, waarvan 3 rond de versterking van de fruitkolom (innovatie, productie, verwerking, export) en twee rond innovatie en versterking van de tuinbouwcluster in Noord‐Limburg.

Acties ter versterking van de Limburgse fruitkolom

Verbeteren en versterken van het exportpotentieel van het fruit uit Limburg

De fruitsector is sterk exportgericht. De drie belangrijkste producten zijn peer, appel en aardbei, die stuk voor stuk een belangrijk positief handelssaldo realiseren. De sector heeft de ambitie om de exportmogelijkheden nog verder te ontwikkelen en hoopt hiermee een verdere toename van de tewerkstelling in de sector te realiseren. Een toename van de export met 1 miljoen euro leidt tot een extra tewerkstelling van twee eenheden.

Binnen zijn deze doelstelling zijn drie subsdoelstellingen geformuleerd:

  • professionele monitoring en controle op quarantaineziekten
  • ondersteuning export peren naar derde landen (in het bijzonder China en Canada)
  • ondersteuning bij opmaak dossiers fytosanitaire eisen voor markttoegang tot derde landen.

Innovatie in de fruitsector – PCfruit

De fruitsector is een belangrijke economische sector in Vlaanderen. Met deze doelstellingen worden tal acties ondersteund van PCfruit vzw in samenwerking met kmo‐ bedrijven (zoals het fruitverwerkend bedrijf Konings), de fruitveilingen, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. In het bijzonder gaat het om het investeringen in innovatie en nieuwe beloftevolle rassen. Het verbeteren van de productkwaliteit. Het introduceren van innovatieve technologieën en innovatief ondernemerschap.

Fruitport Limburg – Sint Truiden

Dit project beoogt de concentratie van bedrijven gerelateerd aan de fruitsector uit te breiden met structurele maatregelen. Bijvoorbeeld de bouw van een incubatiecentrum, het ontwikkelen van 15 ha thematische bedrijvenzone gericht op de fruitsector en aanverwante bedrijven.

Acties ter versterking van de tuinbouwcluster in Noord‐Limburg

Versterken van het Noord‐Limburgs tuinbouwpotentieel

Versterking van het Noord‐Limburgs tuinbouwpotentieel bevat acties op langere termijn gericht op een verdere transformatie van het economisch weefsel richting tuinbouw. Deze fiches willen de clustervorming rond twee belangrijke spelers uit de agro-voedingssector (ScanaNoliko en Farm Frites) met een belangrijk tewerkstellingspotentieel ondersteunen. De grove groenteteelt is de laatste jaren een speerpuntsector geworden voor Noord‐Limburg.

De concrete acties situeren zich enerzijds verticaal op het niveau van productie (irrigatie, kavelruil), ontwikkeling glastuinbouw en optimaliseren afzetmogelijkheden en –markten (creëren van een afzetplatform); anderzijds horizontaal op het stimuleren van het innovatief ondernemerschap (precisielandbouw, nieuwe teelten en valorisatie van nevenstromen).

Agropolis ‐ Kinrooi

In het Agropolis-project zit de ontwikkeling vervat van een innovatief, cleantech agrarisch bedrijventerrein van circa 35 ha, met o.a. aandacht voor algenkweek, vissen, biomassaverwerking, nieuwe groenten en gewassen en nieuwe productietechnologie.

Lopende acties

2014-01-09 Oprichting kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw
2014-01-16 Versterking Limburgse fruitsector
2014-01-30 Bestrijding bacterievuur in de fruitsector
2014-03-31 Groente-InnovatieFonds versterkt Noord-Limburgs tuinbouwpotentieel
2014-05-21 13 miljoen euro voor Limburgs platteland
2014-06-19 Business Development Managers ontplooien Agropolis
2014-10-03 Provincie ondersteunt innovatieve projecten groenteteelt
2014-11-06 Duurzaam gebruik van dierlijke mest
2015-03-10 Groente-InnovatieFonds zoekt opnieuw innovatieve projecten
2015-05-13 PCfruit geeft impuls aan uitbouw gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw
2015-07-03 Provincie ondersteunt voor 170.000,00 euro innovatieve projecten groenteteelt
2015-11-17 PCfruit lanceert app "EVA – Eindelijk Vereenvoudigde Administratie"
2015-11-17 PCfruit deelt kennis via vernieuwde website www.pcfruit.be
2015-12-02 Provincie Limburg werkt aan roadmap varkenshouderij
2016-03-16 Nieuwe Limburgse coöperatie organiseert duurzame afzet van dierlijke mest
2017-03-22 Wijnbouw in Limburg, van ontluikende sector tot professioneel gebeuren
2018-08-27 Provinciaal wijncongres in topjaar voor de Vlaamse wijnbouw