De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

500.000,00 euro voor oprichting kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw

Provincie geeft startschot aan uitvoering SALK – eerste subsidiedossier voor de Wijnbouw toegekend

Op 9 januari 2014 heeft de deputatie in het kader van SALK aan pcfruit, het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt, een subsidie ten bedrage van 500.000,00 euro voor de oprichting van een “Kennis- en onderzoekscentrum Wijnbouw” toegekend. “Hiermee wordt het startschot gegeven voor de inzet van de 50 miljoen euro provinciale reserve in het kader van de uitvoering van het Salk”, aldus gedeputeerde voor Economie Marc Vandeput.

Verbetering rendabiliteit wijnbouw

Dit kenniscentrum wordt geïntegreerd in het proefcentrum voor de fruitteelt pcfruit te Sint-Truiden.

De doelstelling van dit kennis- en onderzoekscentrum is het uitvoeren van concrete onderzoeksprojecten gericht op technische en wetenschappelijke kennisgaring en –verspreiding, het initiëren en exploreren van innovatieve productontwikkelingen en het organiseren van collectieve en individuele dienstverlening.

“Met dit Salk-project wil de deputatie een bijdrage leveren aan de verbetering van de rendabiliteit van de Vlaamse wijnbouw en druiventeelt, waarvan de helft in Limburg is te situeren”, aldus gedeputeerde Marc Vandeput.

Druiventeelt in opmars

De fruitteelt wordt in het Salk omschreven als een speerpuntsector, die kansen biedt voor innovatief ondernemerschap en jobcreatie.

De druiventeelt in Vlaanderen, meer specifiek de teelt van wijndruiven, is in opmars. Recente cijfers tonen de laatste jaren een groei in areaal van ongeveer 10 ha per jaar. Momenteel wordt de wijnbouw ingeschat op 150 ha, verdeeld over een 75-tal semi-professionele of professionele telers. 

Binnen- en buitenlandse specialisten geven aan dat de gemiddelde temperatuursstijging die voortvloeit uit de opwarming van de aarde zal leiden tot uitstekende condities om wijndruiven in Vlaanderen te verbouwen. Zuid-Limburg en de Maasvallei zijn bij uitstek geschikt voor de aanplant van wijndruiven door de talrijke hellingen die een microklimaat kunnen creëren, de vruchtbare bodems en het hoge kalkgehalte van sommige hellingen en ondergronden. Dit wordt nu reeds geïllustreerd door een aantal wijndomeinen die internationale prijzen krijgen voor hun wijnen.

Integratie onderzoekscapaciteit voor wijnbouw in pcfruit

Door de integratie van de onderzoekscapaciteit voor wijnbouw in het proefcentrum voor de fruitteelt kan maximaal gebruik gemaakt worden van de daar aanwezige specialisten inzake gewasbescherming, bemesting en teelttechniek. De synergiën die moeten ontstaan door kennis uit bestaande fruitteelten te koppelen aan deze nieuwe sector, zijn een troef alsook een voorwaarde om snel en efficiënt zulk een kenniscentrum uit te bouwen.

Voor het toetsen van deze ontwikkeling is het noodzakelijk  dat er in pcfruit een wijngaard van 0.5 ha voor proeven wordt aangelegd. Het onderzoek kan zich richten zowel op het vooroogst- als het naoogst-gedeelte (wijnmakingsproces of vinificatieproces) en zal in grote mate "on farm" gebeuren, dit wil zeggen dat een deel van de werkzaamheden door de wijnbouwer worden verricht.

“Dit initiatief moet ons toelaten om op de kortst mogelijke tijd aan te sluiten bij de ‘state of the art’ in andere topproductie gebieden, wat zich dan snel zal reflecteren in een professionele ontwikkeling van de sector met een voldoende hoge economische relevantie”, besluit gedeputeerde Marc Vandeput, tevens voorzitter van pcfruit.

Eet meer Limburg