De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie kent SALK-subsidies toe in kader van de bestrijding van bacterievuur in de fruitsector

Donderdag 30 januari heeft de deputatie in het kader van SALK aan pcfruit, het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt, een subsidie ten bedrage van 400.000,00 euro voor de exportstimulering van de fruitsector toegekend, meer bepaald voor de bestrijding van bacterievuur.

“Als we als provincie onze leiderspositie in de fruitsector willen handhaven, dan moeten we investeren in de versterking van de fruitsector, meer bepaald in innovatie, productie, verwerking en export”, aldus gedeputeerde Marc Vandeput.

Strenge sanitaire en voedselveiligheidseisen

De sanitaire en voedselveiligheidseisen voor de export van het Limburgse fruit zijn bijzonder uitgebreid en streng. Afhankelijk van het exportland worden er bovendien verschillende eisen gesteld. Voor Rusland bijvoorbeeld gelden strenge eisen inzake maximum residulimieten, MRL’s, terwijl andere exportlanden zoals China hoge eisen stellen inzake bacterievrije zones.

China laat enkel fruit toe op voorwaarde van een duidelijk attestering van het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid, FAVV, inzake de productie in bacterievuurvrije zones. Tijdens de Limburgse Week op de Wereldtentoonstelling in Shanghai is nogmaals de grote economische waarde van de fruitexport naar China gebleken.

Bacterievuur

Bacterievuur wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amalyvora en is een ziekte die al meer dan 30 jaar aanwezig is in de Belgische fruitteelt en die nog steeds een ernstige bedreiging voor de sector vormt. Deze bacterieziekte heeft al in diverse fruitteeltbedrijven en in boomkwekerijen herhaaldelijk tot ernstige economische verliezen geleid.

Er is geen doeltreffende chemische of biologische bestrijding. Bijgevolg dienen er regelmatig controles te worden uitgevoerd om eventuele uitbraken van de bacterie vast te stellen. Bij het waarnemen van een infectie is de meest effectieve maatregel het wegsnoeien of wegzagen van het geïnfecteerde gedeelte.

Bacterievuur werd reeds vastgesteld bij meer dan 200 plantensoorten van de familie Rosaceae en al deze plantensoorten kunnen waardplanten van de bacterie zijn. Hierdoor is een bestrijding van de bacterie bijzonder moeilijk.

Bedoeling is om een aantal pilootgebieden aan te duiden en van daaruit jaar na jaar concentrisch en via perimeters verder Haspengouw af te bakenen als bacterievrije zone met de nodige attestering door het FAVV.

Er is reeds een wettelijk kader voor de beheersing van bacterievuur, waardoor het reeds mogelijk is om alert te reageren, maar in de praktijk wordt vastgesteld dat er niet altijd consequent of met "sense of urgency" door bepaalde diensten of particulieren wordt gereageerd. 

SALK-middelen ter bestrijding van bacterievuur

Met de SALK-middelen kan een "ambulance" dienst worden voorzien, die voor gemeentes, overheden of particulieren zo snel als mogelijk op een correcte wijze haarden van bacterievuur opruimt en verder opvolgt.
In dit project worden ook lokale overheden geïnformeerd hoe zij pro-actief kunnen optreden naar de aanplanting van minder gevoelige waardplanten voor het invullen van het groenvoorzieningen.

“'Voor de bevordering van de export nemen we maatregelen om het bacterievuur te bestrijden. Peren die naar China worden uitgevoerd, moeten geteeld worden in een zone die vrij van bacterievuur is. We starten met een bacterievuurvrije oppervlakte van 1.000 ha in Zuid-Limburg. We zoeken technologieën die de bestrijding mogelijk maken” aldus gedeputeerde Marc Vandeput, tevens voorzitter van pcfruit.

Eet meer Limburg