De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Nieuwe Limburgse coöperatie organiseert duurzame afzet van dierlijke mest

In het provinciehuis is vandaag het officiële startschot gegeven van de Limburgse Coöperatieve voor Mestgebruik (LIMCOMEST). Deze coöperatie brengt 12 veehouders, 7 akkerbouwers en de Limburgse praktijkcentra PVL Bocholt en PIBO Campus Tongeren samen. “De oprichting van deze coöperatieve is een eerste en belangrijke stap om een betere band te creëren tussen producenten en afnemers van dierlijke mest. Dit is noodzakelijk om het succes van het SALK-project rond het duurzaam gebruik van dierlijke mest te verzekeren”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors.

De Limburgse landbouwsector is door de jaren heen sterk gespecialiseerd. De vruchtbare leemen zandleemgronden ten zuiden van de provincie zijn uitermate geschikt voor het telen van diverse gewassen. Het noorden van de Limburg daarentegen is door de droge zandgronden niet in staat vergelijkbare opbrengsten te genereren, waardoor de veehouderij hier sterk ontwikkelde. “De lokale concentratie aan vee gaat gepaard met een grote productie van dierlijke mest. Die kan perfect worden ingezet in de akkerbouw,” stelt gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors.

“Strengere maatregelen in combinatie met de grote veedichtheid zorgden ervoor dat er in het noorden van de provincie vandaag een mestoverschot is. Door de grote specialisatie in akkerbouw en fruitteelt is het zuiden van de provincie nog steeds vragende partij voor mest,” bevestigt gedeputeerde Inge Moors. Deze scheefgetrokken verhouding zou opgelost kunnen worden met een georganiseerd mesttransport.

Het gebruik van dierlijke mest biedt tal van voordelen tegenover het gebruik van kunstmest. Enerzijds zorgt dierlijke mest voor meer organische koolstof in de bodem, waardoor de akkers bijvoorbeeld meer water kunnen bergen en minder erosiegevoelig zijn. Anderzijds kost het vervaardigen van kunstmest erg veel energie waardoor de landbouw aan duurzaamheid zal moeten inleveren.

Optimaliseren mestafzet

Het SALK-project “Duurzaam gebruik van dierlijke mest” helpt om deze doelstelling te realiseren. De oprichting van de coöperatie LIMCOMEST die vandaag formeel wordt bekrachtigd door het ondertekenen van de oprichtingsakte is hierin een belangrijke mijlpaal. De oprichting is het resultaat van intensief overleg van de stuurgroep waarin zowel de landbouworganisaties, de Bodemkundige Dienst van België, de Vlaamse overheid, de provinciale dienst Landbouw als de projectuitvoerders PVL en PIBO-Campus in betrokken zijn.

“Het uiteindelijke doel is om een betere afstemming tussen vraag en aanbod te creëren zodat de Limburgse veehouders bijkomende ademruimte krijgen. Daarom wordt binnen het SALK aandacht geschonken aan de optimalisatie van de afzet van dierlijke mest uit Noord-Limburg bij landbouwbedrijven in Zuid-Limburg”, licht gedeputeerde Moors toe.

“Door niet enkel in te zetten op technologische innovaties maar ook op vernieuwende samenwerkingsverbanden zoals LIMCOMEST cvba, kunnen we de Limburgse landbouwsector net dat duwtje extra in de rug geven. De provincie Limburg neemt hiertoe dan ook graag haar rol als facilitator ter harte”, besluit Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw.