De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie ondersteunt innovatieve projecten groenteteelt

vrijdag, 03 oktober 2014

De deputatie van de provincie Limburg keurde gisteren de eerste projecten van het Groente-InnovatieFonds (GIF) goed. Het fonds is in maart van dit jaar opgericht in het kader van het SALK-uitvoeringsplan om de Noord-Limburgse groentesector te stimuleren. "Aan de hand van de eerste projectprojectoproep zal de provincie via het GIF twee sterk innovatieve projecten ondersteunen die een belangrijke economische betekenis hebben voor de Limburgse groentesector", aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.

De oprichting van het Groente-InnovatieFonds  gaat gepaard met 360.000,00 euro aan SALK-middelen die de provincie en Vlaanderen ter beschikking stellen voor het ondersteunen van innovatieve projecten in de Noord-Limburgse groentesector. Gedeputeerde van Landbouw Inge Moors: “Limburg telt ruim 2.400 hectare groentegewassen, waarvan een belangrijk aandeel terug te vinden is in Noord-Limburg. Met het Groente-InnovatieFonds kunnen we bijdragen aan de bestendiging en het verstevigen van de concurrentiepositie van de sector. We moeten het potentieel van deze sector benutten om bijkomende tewerkstelling te creëren in de groenteverwerkende industrie.”

Innovatie staat centraal

Het Groente-InnovatieFonds beoogt innovatieve groenteprojecten die teelt- of verwerkingsprocessen optimaliseren, nieuwe teelten of nieuwe teeltvormen introduceren aan de productiezijde, nevenstromen valoriseren of de vermarkting en export stimuleren. Goedgekeurde projecten kunnen een subsidie van 70 % van de totale projectkost met een maximum van 90.000,00 euro ontvangen.

Na de lancering van de projectoproep afgelopen voorjaar zijn eind augustus vijf projecten ingediend. Midden september zijn de voorstellen beoordeeld door het Groente-InnovatiePlatform, een team van experten uit de sector, dat twee projecten  uit de eerste projectcall positief advieseerde De deputatie is het advies van het Groente-InnovatiePlatform gevolgd en kent daarom een subsidie toe aan het Proefstation voor de Groenteteelt vzw en aan Boterakker vzw.

Innovatieve irrigatietechniek en nieuw knolgewas

Het Proefstation voor de Groenteteelt diende samen met de Bodemkundige Dienst van België en enkele Limburgse landbouwers een project in waarbij de techniek van fertigatie geïntroduceerd wordt in de openluchtgroenteteelt. "Bij de techniek van fertigatie wordt het irrigeren gecombineerd met het toedienen van meststoffen", verduidelijkt gedeputeerde Moors. "Het project spitst zich in de eerste plaats toe op druppelirrigatiesystemen in de aspergeteelt, een teelt die voor Noord-Limburg bijzonder waardevol is gezien de regio verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de Vlaamse asperges. De provinciale landbouwpraktijkcentra PIBO-Campus Tongeren en PVL Bocholt, en ook het pcfruit hebben een grote interesse in deze techniek en zullen bij het project betrokken worden."

De beschikbaarheid van water en meststoffen is in de groenteteelt een cruciale factor voor welslagen van de oogst. "Uit buitenlands onderzoek blijkt dat irrigatie van asperges na de oogst kan resulteren in meeropbrengsten tot meer dan 100 %. De meeropbrengst is sterk afhankelijk van de variëteit waardoor deze buitenlandse onderzoeksresultaten niet zo maar kunnen worden geëxtrapoleerd naar Vlaanderen." stelt Joris De Nies van het Proefstation voor de Groenteteelt.

De projectuitvoerders hebben de ambitie om de techniek ook te introduceren in de pompoenteelt. Pompoenen hebben een hoge stikstof- en een hoge waterbehoefte en kunnen op middellange termijn mogelijk onder druppelbevloeiing worden geteeld. In pompoenen biedt druppelirrigatie en fertigatie een meerwaarde omdat met behulp van deze techniek laat op het seizoen toch nog irrigatie en bemesting mogelijk is, waardoor de hoeveelheid reststikstof in de bodem kan beperkt worden. "Druppelirrigatie heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele haspelirrigatie. Zo is er een lagere druk nodig en dus ook minder energie en kan er bovendien een hogere irrigatie-efficiëntie behaald worden omdat overlapping en verstoring van het irrigatiepatroon door de wind wordt ingeperkt", besluit Pieter Janssens van de Bodemkundige Dienst van België.

Het tweede project dat goedgekeurd is door de deputatie is het project "Yacomix". Boterakker vzw beoogt met dit project, in samenwerking met KULeuven, Noliko en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en een Limburgs landbouwbedrijf de Yacon als nieuw knolgewas in Noord-Limburg te introduceren. "De Yacon is een wortelgewas dat behoort tot de zonnebloemfamilie, heeft een lage calorische waarde en beschikt met haar zoetfrisse smaak over tal van 'foodpairing' mogelijkheden, het is tevens een zeer ziektetolerant gewas dat tot op heden geen ziekten of plagen kent en zonder extra behandelingen geteeld kan worden", vat Ivo Roelants van de KU. Leuven samen. Het project onderzoekt zowel de teelttechnische aspecten als de vermarktbaarheid. "Hoewel het project voornamelijk focust op het gebruik van de Yacon voor menselijke consumptie, kan het gewas ook perfect gebruikt worden als grondstof voor hoogwaardige toepassingen. Boterakker geeft hiermee als exploitant van het Agropolis-project een positief signaal over de richting die zij wensen in slaan met het agrobedrijventerrein in Kinrooi." aldus Inge Moors. "Yacon biedt als nieuw landbouwgewas tal van opportuniteiten. Echter om uiteindelijk tot teelt en vermarkting te kunnen overgaan dienen nog een aantal zaken onderzocht te worden. Dat is precies de doelstelling van ons project.", concludeert Wim Rutten, gedelegeerd bestuurder van Agropolis-Kinrooi.

Beide projecten krijgen van de deputatie een subsidie van 90.000,00 euro. De projectuitvoerders krijgen twee jaar om hun project uit te voeren. Het Groente-InnovatiePlatform zal de uitvoering en voortgang van de projecten nauw opvolgen. Volgend jaar lanceert de deputatie een tweede oproep voor projecten in het kader van het Groente-Innovatiefonds. De provincie zal daarmee opnieuw enkele valabele projecten ondersteunen. "Door de uitvoering van kwalitatief hoogstaande innovatieve projecten kan de Limburgse groenteteelt bestendigd worden in het gebied, de kennisvoorsprong, de bijkomende werkgelegenheid, de verhoogde werkzekerheid en de voorbeeldfunctie die de sector hierdoor heeft zijn slechts enkele van de voordelen die door de uitwerking van het Groente-InnovatieFonds zullen gegenereerd worden.", besluit gedeputeerde Moors.