De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

2014-02-04 Universiteiten ruziën over SOC Logistiek en Mobiliteit (HBVL)

Brussel - Het SALK-uitvoeringsplan voorziet op termijn in de oprichting van een strategisch onderzoekscentrum logistiek en mobiliteit. Daar is alvast 2,5 miljoen euro voor gereserveerd. Maar het schiet niet op omdat de universiteiten elk het zeel naar zich toe proberen te trekken. Minister van Innovatie Ingrid Lieten probeert donderdag te bemiddelen.

Door hun ligging kunnen Vlaanderen en Limburg in het bijzonder een belangrijk logistiek knooppunt worden. Maar er zijn problemen. De belangrijkste economische poorten zijn moeilijk bereikbaar voor de verschillende transportmodi (weg, spoor, water of lucht). Basisonderzoek moet het probleem oplossen. Daarvoor wordt in het SALK-uitvoeringsplan bovenop de reguliere middelen 2,5 miljoen euro extra uitgetrokken. Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om de expertise die er al is in de domeinen logistiek, transport en mobiliteit te hergroeperen in één organisatie waarin universiteiten, het VIM (Vlaams Instituut Mobiliteit) en het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) samenwerken. Maar er is een probleem, de universiteiten proberen elk zoveel mogelijk geld binnen te rijven, kunnen moeilijk samenwerken. Enkel de universiteiten van Hasselt en Antwerpen willen dat wel. Donderdag brengt minister Lieten alle universiteiten samen in de hoop een oplossing te forceren. Er is overigens nog een tweede probleem. Een SOC (strategisch onderzoekscentrum) is slechts zinvol wanneer het een internationaal ambitieniveau heeft. Dat is er nog niet. Het nieuwe decreet wetenschap en innovatie van minister Lieten, dat ook door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, maakt het evenwel mogelijk dat er toch alvast begonnen wordt met strategisch onderzoek op langere termijn om vervolgens geleidelijk te evolueren naar onderzoek van internationaal niveau en zo een SOC te worden.

Innovatiecentra

Het nieuwe decreet is om een tweede reden belangrijk omdat het de provinciale innovatiecentra decretaal verankert. Alle bedrijven die willen innoveren kunnen er terecht. Maar ze zijn vooral interessant voor kmo's die willen innoveren maar niet goed weten waar ze terecht kunnen voor geld, kennis en partners om hun ideeën tot een goed einde te brengen. De innovatiecentra kunnen de kmo's ook helpen met het opstellen van een business model en welke mogelijkheden ze hebben om hun intellectuele eigendom te beschermen. Het opzet is om jaarlijks 10.000 kmo's te sensibiliseren en 500 kmo's te begeleiden bij hun innovaties. Overigens is het zo dat de kmo's de laatste jaren gemakkelijker de weg naar de innovatiecentra vinden. Uit cijfers van het IWT (het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), dat voor het nodige geld kan zorgen, blijkt dat van 2011 tot nu het aantal aanvragen door kmo's toenam met 20 procent.

CO2 als grondstof

Het nieuwe decreet maakt het ook mogelijk om aan lange termijnonderzoek, zeg maar basisonderzoek, te doen. Bedrijven en sectoren zijn daar al langer vragende partijvoor, maar dat kon tot nu nog niet. Zo wil de chemische sector, een van de belangrijkste industrietakken in Vlaanderen, basisonderzoek doen naar het grondstoffenprobleem waarmee de sector wordt geconfronteerd. De chemische sector is immers afhankelijk van de petroleumvoorraden. Maar die zijn eindig. Daarom wil de sector onderzoek doen naar het eventueel gebruik van CO2 als grondstof. Maar zo'n onderzoek neemt veel tijd in beslag. Nu is CO2 afval dat het milieu bezwaart.

© Concentra