De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgse transportbedrijven spelen voortrekkersrol op het gebied van verkeersveiligheid

donderdag, 23 juni 2016

Project kadert binnen innovatietraject Smart Logistics Limburg

In de gebouwen van VOKA – KvK Limburg werden vandaag tijdens een seminarie de tussentijdse resultaten bekend gemaakt van het project "Smart Logistics Limburg". In dit project werken het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de onderzoeksgroep logistiek van de UHasselt, de logistieke expertisecel Log-IC van de PXL en het Logistiek Platform Limburg/POM Limburg al meer dan een jaar samen aan een sterkere en innovatievere Limburgse logistiek.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Erik Gerits: “Het SALK-uitvoeringsplan wil de logistieke sector in Limburg extra impulsen voor innovatie geven. Smart Logistics Limburg (SLL) is hierbij een belangrijk instrument. Een mooi voorbeeld van het project is de samenwerking tussen Limburgse transportbedrijven om de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen te verhogen.”

Het project Smart Logistics Limburg (SLL) wil innovatie binnen de Limburgse logistieke sector stimuleren en daardoor het concurrentievermogen van onze bedrijven verhogen. In het kader van dit project, dat eind 2014 werd gelanceerd, stellen het Logistiek Platform Limburg (LPL)/POM Limburg, IMOB, de Universiteit Hasselt en de expertisecel Log-IC van Hogeschool PXL gedurende drie jaar hun kennis en expertise op het vlak van logistiek ter beschikking van alle Limburgse bedrijven met logistieke activiteiten. Logistieke experts van POM Limburg gaan samen met de gespecialiseerde Limburgse kennisinstellingen op zoek naar opportuniteiten voor nieuwe innovatietrajecten en ze bieden ondersteuning bij de zoektocht van bedrijven naar de gepaste subsidiekanalen.

Voorzitter POM Limburg, gedeputeerde Erik Gerits: “Medewerkers van POM Limburg hebben de afgelopen maanden een intensieve marktverkenning uitgevoerd in de vorm van een individuele en gedetailleerde screening bij enkele honderden Limburgse bedrijven met logistieke activiteiten. Een aantal hiervan hebben al geleid tot gesubsidieerde innovatietrajecten op maat van het bedrijf in kwestie.”

Tips en maatregelen voor meer verkeersveiligheid

Beroepsorganisatie VVL-Febetra en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB/UHasselt) werken in het kader van Smart Logistics Limburg samen om de verkeersveiligheid op onze wegen te verhogen. Jaarlijks gebeuren er heel wat ongevallen met vrachtwagens. Met dit project engageert de sector zich om het verkeer verkeersveiliger te maken. Aan het project nemen zeven Limburgse transportbedrijven deel: TDL group, Alders Transport & Logistics, MTL Transport, H.Essers, Lux Transport, Withofs Transport en Transport Gielen.

Safety platform met best practices

In eerste instantie wil het project van VVL-Febetra en het IMOB de belangrijkste oorzaken van ongevallen met vrachtwagens blootleggen via diepteanalyses. Hiervoor werken de partners samen met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). De onderzoekers maken hierbij gebruik van de concrete ongevallengegevens die ter beschikking worden gesteld door de deelnemende Limburgse transportbedrijven. Na die analyse wordt een "safety platform" opgericht waar bedrijven zich kunnen laten inspireren door "best practices" van bedrijven uit de transportsector. In dit platform vinden de bedrijven per ongevalstype een gedetailleerd overzicht terug van tips en maatregelen om dergelijke ongevallen in de toekomst te helpen voorkomen. De bedrijven kunnen deze "best practices" dan naar keuze implementeren.

Realiseren van veiligheidscultuur

Daarnaast focust het project ook op het realiseren van een veiligheidscultuur onder de chauffeurs. Hiervoor wordt de rijstijl van de vrachtwagenchauffeurs en het bestaande verkeersveiligheidsbeleid van het transportbedrijf geanalyseerd. Door de "problemen" in het bedrijf te identificeren, kunnen de onderzoekers hierop inspelen en een veiligheidsstrategie uittekenen. De bedoeling is om deze veiligheidscultuur te integreren in het "Truck Charter" dat door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd opgesteld.

Meer samenwerking met andere sectoren

Gedeputeerde Erik Gerits: “Er is in onze regio heel wat relevante en innovatieve logistieke kennis aanwezig. Daarnaast bestaan er heel wat financieringskanalen om investeringen in innovatie te ondersteunen, waar bedrijven niet altijd van op de hoogte zijn. Door het bundelen van de krachten van bedrijven, kennisinstellingen en overheid kan de logistieke sector in Limburg haar concurrentiepositie verder versterken en een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen het Instituut voor de Mobiliteit en de onderzoeksgroep Logistiek van de UHasselt, de expertisecel Log-IC van PXL, POM Limburg en de bedrijven nog tot verrassende innovaties zal leiden in de toekomst. Voorts denk ik dat we in de toekomst vanuit de logistieke sector nog meer samenwerking met andere sectoren zullen moeten opzoeken. Daarin gaan we nog nieuwe winsten vinden voor de toekomst.”