De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • 2013-10-18 Krachtenbundeling voor meer jobs in Limburg

Krachtenbundeling voor meer jobs in Limburg

vrijdag, 18 oktober 2013

Genk - Onder het motto "Limburg netwerk(t)" verzamelden vandaag meer dan 200 medewerkers en meer dan 70 verantwoordelijken van het Limburgse socio-economisch werkveld en in het bijzonder van de arbeidsmarktorganisaties in het stadion van KRC Genk. Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: ”Tijdens deze netwerkdag hebben wij de oproep gelanceerd om de krachten te bundelen zodat adequaat kan worden geanticipeerd op de negatieve evolutie van de Limburgse arbeidsmarkt en op de te verwachten impact van de jobuitstoot tengevolge van de sluiting van Ford en de toeleveranciers. Deze krachtenbundeling past perfect in de SALK-strategie – en doelstellingen. Nadat de werkgeversorganisaties zich in het Ondernemersplatform hebben verenigd, moet de samenwerking van de Limburgse arbeidsmarktactoren een nieuwe sterke hefboom zijn om een nieuw en duurzaam jobperspectief voor de Limburgse werkzoekenden te creëren."

Provinciaal VDAB Directeur Arbeidsmarktbeheer Hilde Baerten:”De VDAB is de arbeidsmarktregisseur en streeft naar een performante werking van de Limburgse arbeidsmarkt door vraag en aanbod maximaal op elkaar te laten aansluiten. Wij kunnen slechts in onze missie slagen door de expertise van de Limburgse arbeidsmarktactoren mee in te zetten voor de concrete begeleiding, competentieversterking, jobbemiddeling en –matching.”

Samenwerken rond uitvoering SALK

In het expertenrapport en in de uitvoeringsnota van SALK wordt heel sterk de nadruk gelegd op "community formation", of vrij vertaald samenwerking of krachtenbundeling. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Reeds eerder hebben de werkgeversorganisaties zich verenigd in het Ondernemersplatform. Hierdoor wordt verenigd ingezet op de stimulering van het innovatief en internationaal ondernemerschap. Deze krachtenbundeling is ook nodig op het vlak van arbeidsmarktbeleid. De provincie, gemeenten, VDAB, socio-economische organisaties, sociale economiepromotoren en arbeidsmarktorganisaties moeten meer dan ooit samenwerken in de strijd tegen de groeiende Limburgse werkloosheid. Dat samenwerking loont mag blijken uit onze aanpak op het vlak van zorgeconomie. Het zorgfestival van vorig weekend, waar 45 zorg- en welzijnsorganisaties meer dan 150 zorggerelateerde beroepen in de kijker hebben gezet, heeft kunnen rekenen op een massale belangstelling.”

Trekkersrol provincie

De provincie Limburg wil een trekkersrol vervullen en heeft daartoe eerder met de VDAB een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De provinciale aanpak is hierbij dubbel:

  • enerzijds moeten de competenties van de werkzoekenden via onderwijs, taalonderrichting, beroepsgerichte opleiding, … worden verbeterd zodat de werkzoekenden meer kansen op de arbeidsmarkt hebben
  • anderzijds moet aandacht worden besteed aan een bepaalde doelgroepen die door de negatieve evolutie van de arbeidsmarkt heel erg kwetsbaar zijn geworden: jongeren, 50plussers, laaggeschoolden, allochtonen, sociaal zwakkeren,…

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Wij zullen onze beleidsverantwoordelijkheid ten volle opnemen door het voeren van een flankerende provinciaal arbeidsmarktbeleid. Voor de financiering van dit beleid hebben wij in het ontwerp van financieel meerjarenplan, dat in november aan de provincieraad ter goedkeuring wordt voorgelegd, 3 miljoen euro voorzien:

  • 1,5 miljoen euro voor de subsidiëring van kortlopende en vacaturegericht opleidingen
  • 900.000,00 euro voor de ondersteuning van de sociale economie
  • 600.000,00 euro voor ondersteunende werkingsacties.

Inzetten op subsidie-opportuniteiten van het Europees Sociaal Fonds

Wij willen ook samen met de VDAB, de gemeenten en de arbeidsmarktactoren ook meer inzetten op de subsidie-opportuniteiten van het Europees Sociaal Fonds. Zo hebben wij vorige maand, samen met de gemeenten Genk, Hasselt, Maasmechelen, Beringen, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder een subsidie-aanvraag voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar duurzaam werk ingediend. Het gaat hier om 180 trajecten die in die gemeenten worden uitgezet. Indien de subsidie-aanvraag wordt goedgekeurd, dan kan hiervoor 400.000,00 euro Europese en Vlaamse subsidies worden ingezet.”

Bestrijding jeugdwerkloosheid

De provincie wil ook samen met de VDAB en het Jongerenplatform J-SALK werken aan een heel concreet programma om jongeren voldoende te wapenen in het vinden van een gepaste job. Gedeputeerde Marc Vandeput: “De bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een belangrijk actiepunt van het SALK. Verder bevat het uitvoeringsplan nog heel wat andere acties om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.”

Competentieversterkende acties

Hilde Baerten, provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer: “Prioriteit gaat naar competentieversterkende acties, die de jobcreatie in bedrijven kunnen ondersteunen. De VDAB is blij dat Limburg als provincie hier het voortouw neemt in een uniek samenwerkingsverband. De meerwaarde in de geplande samenwerking bestaat erin dat bilateraal en in overleg met sociale partners en lokale besturen de middelen van beide organisaties efficiënt en complementair kunnen ingezet worden.”

"De essentiële doelstelling is de provinciale werkloosheid significant terug te dringen, de match tussen de Limburgse arbeidsmarkt en bedrijfsleven te verbeteren, de wendbaarheid van de Limburgse arbeidsmarkt in relatie met de ontwikkeling van nieuwe economische speerpunten te verhogen en de groeipotenties van de sociale economie te valoriseren.”, besluiten gedeputeerde Marc Vandeput en directeur Hilde Baerten.

Belastingen
  • Start
  • 2013-10-18 Krachtenbundeling voor meer jobs in Limburg