De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Huurderssyndicaat komt op voor je recht op wonen

Vocht en schimmel in je huis? De huisbaas wil je appartement verkopen? Je krijgt je waarborg niet terug? Herstellingen worden niet uitgevoerd? Het Huurderssyndicaat Limburg kan helpen!

Het Huurderssyndicaat Limburg vzw verdedigt de belangen van Limburgse huurders. Zowel privéhuurders als huurders van een sociale woning kunnen er terecht. Want iedereen heeft recht op wonen: het recht om te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

Je kunt bij het huurderssyndicaat terecht voor:

  • advies over je rechten en plichten als huurder
  • bemiddeling en onderhandeling met de verhuurder
  • administratieve ondersteuning om je rechten als huurder uit te oefenen 
  • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
  • ondersteuning bij procedures bij het Vredegerecht
  • organisatie van acties bij collectieve klachten
  • herberekening van kosten en lasten
  • bijstand bij het opstellen van een plaatsbeschrijving
  • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
  • onderhandelingen bij de bevoegde instanties over algemene huurproblemen.

Huurderssyndicaat Limburg vzw
A. Rodenbachstraat 29 bus 4 - 3500 Hasselt
Welzijnscampus (ingang A)
tel. 011 33 35 76
e-mail huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be

Nuttige links:

Contactgegevens dienst

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.