De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Hond wordt geaaid.

Mens en dier helpen

De armoedekloof blijft toenemen. Dit treft mensen maar ook hun huisdieren. Toch zijn huisdieren net voor kansarmen ontzettend belangrijk. Heel vaak zijn ze een onmisbare houvast in een negatieve spiraal van zorgen.

Het houden en verzorgen van dieren door personen en gezinnen heeft een belangrijke sociale functie. Zij zorgen voor een grotere levenslust, een verhoogd sociaal contact en een verminderd eenzaamheidsgevoel. Dat laatste wordt bevestigd door heel wat studies, die aangeven dat armoede en zeker het armoedegevoel mee bepaald worden door eenzaamheid.

Dit pilootproject moet zorgen voor begeleiding in moeilijke situaties om dierenverwaarlozing, inbeslagname of afstand van het huisdier te vermijden.

Beter voorkomen dan probleemsituaties oplossen

De vele vrijwilligers in dierenasielen kunnen helaas vele schrijnende verhalen vertellen over mensen in armoede die niet meer weten wat ze met hun huisdier moeten doen. Het gaat vaak om mensen die zichzelf tekort moeten doen om hun huisdieren eten en zorgen te kunnen geven. Als het geld echt ontbreekt zit er soms niets anders op als hun trouwe huisgenoten te moeten afstaan. Soms loopt de situatie zo erg uit de hand dat dieren in beslag genomen worden omwille van dierenverwaarlozing. Maar ook tijdelijke (ziekenhuisopname, gevangenisstraf) of definitieve veranderingen (bejaardentehuis) zorgen vaak voor probleemsituaties waar niet meteen oplossingen voor zijn.

Een voorbeeld uit de praktijk. Na een jarenlange verslavingsproblematiek koos Bart, die anoniem wenst te blijven, er uiteindelijk voor om zich te laten behandelen. Eens die keuze gemaakt, vond hij echter geen oplossing voor zijn hond. De vriend aan wie hij zijn hond tijdelijk toevertrouwde kon niet de nodige zorgen bieden, waardoor hij uiteindelijk in het asiel belandde. “Dit was zo hartverscheurend dat ik zelfs overwoog om te stoppen met mijn behandeling. Een tijdelijke noodopvang zou voor mij op dat moment echt een hulp zijn geweest”, getuigt Bart.

Niemand staat bovendien stil bij de mogelijke gevolgen voor het dier. In het beste geval vinden de dieren een nieuwe thuis via een dierenasiel. Maar heel vaak zou het zelfs zo ver niet moeten komen.

Een brug nodig tussen hulporganisaties en dierenasielen

Tussen OCMW's en hulporganisaties enerzijds en dierenasielen anderzijds ontbreekt er een brug (netwerk) om te vermijden dat zulke situaties bij kansarmen uit de hand lopen. Sensibilisatie en informatie geraakt niet tot deze doelgroepen. Andere kanalen, gerichte oplossingen en aanspreekpunten zijn bijgevolg nodig. 

Het begeleiden van deze situaties kan vermijden dat situaties escaleren zodat dierenverwaarlozing, inbeslagname of afstand van het huisdier vermeden kan worden.
Het uitwerken van dit noodzakelijk netwerk vraagt de nodige expertise en tijd. Het inzetten van een netwerker met ervaring in zowel de zorgsector als de dierenwelzijnsector is noodzakelijk.
Een pilootproject op kleine schaal kan een aanzet vormen tot een gestructureerd beleid en een methodiek die in andere gemeenten kan worden toegepast.

Er is echter  veel werk aan de winkel. Ook de Provinciale Adviesraad voor Dierenwelzijn is zich hier van bewust. De vraag om noden en hulpverlening in kaart te brengen is erg groot.

Van pilootproject naar gestructureerd beleid

De provincie Limburg, onder impuls van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, gaat een pilootproject opstarten in samenwerking met vzw Beestig Wijs. Dit experimentele project zal in Genk opgestart worden, waarbij gestreefd wordt een methodiek uit te werken die in andere steden kan toegepast worden. Het pilootproject heeft als doel op termijn te leiden tot een gestructureerd beleid inzake kansarmen en huisdieren.

De vzw Beestig Wijs zal jongeren met Autisme Spectrum Syndroom (ASS), die uitvallen op school, engageren actief mee te werken in het pilootproject. Zowel voor de kansarmen die een tijdelijke opvang van hun huisdier nodig hebben, als voor de jongeren met ASS, voor wiens begeleiding dikwijls gebruik wordt gemaakt van dieren, biedt dit een mogelijke oplossing.

De doelstelling van de vzw Beestig Wijs is faciliterend optreden in het ontwikkelen van een vrijetijds, educatief of therapeutisch aanbod met honden dat gericht is op kansengroepen.
De vzw faciliteert dit onder andere door een co-creatie platform, onder de naam "Beestig Bezig", aan te bieden.

Het provinciaal pilootproject zal ingeplugd worden op dit co-creatieconcept. Het pilootproject richt zich op het luik educatie en op personen in armoede en werd opgestart in januari 2018. De evaluatie volgt in november 2018.

Bouw mee aan limburg.be

Nieuws

vrijdag, 01 maart 2019
Bouw mee aan Limburg.be van morgen
De website limburg.be is er voor jou: burger, bezoeker, werkzoekende, toerist, ondernemer, partner, … Daarom weten we ook graag hoe jij deze website wilt gebruiken. In een nieuwe online oefening vragen...
maandag, 11 februari 2019
kat ligt en kijkt in de lens
Een kattin kan tot 3 nestjes per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden. Sinds 1 april 2018 is het bij wet verplicht om alle katten geboren...