De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Fietsbrug over Kantonsweg in Rotem ingehuldigd

dinsdag, 24 augustus 2021

Van spoorbrug naar fietsbrug

Treinen rijden al lang niet meer over het Kolenspoor tussen As en Maaseik. Vandaag de dag maken fietsers gebruik van deze rechte verbinding, via de gelijknamige fietssnelweg Kolenspoor (F751 As-Maaseik). Die kruist in Dilsen-Stokkem met de Kantonsweg. Een nieuwe fietsbrug maakt de kruising vlotter en veiliger.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fietste de nieuwe fietsbrug officieel in samen met gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts en het stadsbestuur. Dilsen-Stokkem heeft een duidelijke fietsambitie die zowel vanuit Vlaanderen als Limburg worden ondersteund. Voor deze brug kan de stad rekenen op 739.544,8 euro subsidie, gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Limburgs provinciebestuur. De stad investeerde 165.455,20 euro in de brug.

Fietsbrug

Midden 2020 startte de aanleg van een fietsbrug over de Kantonsweg in Rotem. Niet toevallig lag op deze locatie in het verleden ook een brug, een spoorbrug welteverstaan. Die werd vanwege haar uitzicht in de volksmond “de boog” genoemd. Dilsen-Stokkem krijgt met deze nieuwe fietsbrug op het Kolenspoor, haar “boog” terug.

De fietsbrug is het resultaat van gebundelde inspanningen van het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem (initiatiefnemer), het provinciebestuur (co-financierder) en de Vlaamse overheid (co-financierder). Alle bestuursniveaus zetten sterk in op fietsinfrastructuur. Zo lanceerde de stad een fietsplan en bouwt het provinciebestuur het Limburgse fietssnelwegennetwerk verder uit samen met de Vlaamse overheid.

“De stad stelde voor het ontwerp van de nieuwe fietsbrug studiebureau Geotec uit Riemst aan, dat het idee op tafel legde om een betonnen boogconstructie te realiseren. Dit concept zorgt enerzijds voor meer ruimte en openheid voor bestuurders op de Kantonsweg (het breedste punt van de boog is immers maar liefst 14m breed)”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Anderzijds werd de natuurlijke talud van het kolenspoor doorgetrokken over de boog, waardoor deze optimaal ingepast is in het landschap. In het najaar zullen we nog beplanting aanbrengen op de taluds om het groene karakter van de site te verhogen. De werken werden uitgevoerd door aannemer APK Wegenbouw, die met veel deskundigheid deze mooie constructie gerealiseerd hebben.”

“Vanuit Vlaanderen hebben we 369.772,4 euro geïnvesteerd in de fietsbrug in Rotem. Zo werd een belangrijk knelpunt of missing link weggewerkt op de Kolenspoorroute. Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het bovenlokale fietsnetwerk en bieden een kwaliteitsvolle fietsverbinding tussen steden, woongebieden en belangrijke tewerkstellingsplekken”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Via samenwerking tussen verschillende niveaus wil ik de fietsambitie de komende jaren verder ondersteunen, denk maar, naast de aanzienlijke extra investeringen in fietsinfrastructuur langs gewestwegen, ook aan het Fietsfonds of de verschillende subsidies voor lokale besturen. Ik wil ook zorgen voor meer fietsveiligheid, want alleen als de actieve weggebruiker zich op een zo veilige en comfortabele manier kan verplaatsen kunnen we een fietsreflex aanwakkeren om tegen ten laatste 2025 het functioneel fietsen in Vlaanderen te doen stijgen tot 20%.”

“De realisatie van de fietsbrug is één van de acties uit het fietsplan van de stad Dilsen-Stokkem, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 11 januari 2021. De stad wenst deze legislatuur immers sterk in te zetten op het verbeteren van de fietsinfrastructuur in Dilsen-Stokkem. Er werd een budget voorzien van meer dan 5 miljoen euro dat we op korte termijn zullen investeren in fietsinfrastructuur. Momenteel hebben we al meer dan de helft van dit bedrag geïnvesteerd: naast deze fietsbrug, gaat het onder andere over het veiliger inrichten van de verschillende schoolomgevingen, de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de Bloemendaal, nieuwe fietsenstallingen voor de scholen in Dilsen en nieuwe fietssuggestiestroken op de Hoogbaan”, duidt schepen Koen Sleypen.

“Met deze nieuwe fietsbrug wordt een belangrijk knelpunt op de Kolenspoorroute opgelost. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop het provinciebestuur, samen met de betrokken steden en gemeenten - in dit geval Dilsen-Stokkem - in cofinanciering met de Vlaamse overheid de volledige Kolenspoorroute van meer dan 70 km de komende jaren wil optimaliseren. Het Kolenspoor zal een duurzame fietssnelweg worden met oog voor technische én ecologische innovatie. Al staat het rijcomfort van de fietser, in een veilig, conflictvrij kader steeds centraal. Wanneer de projectnota’s zijn afgerond kunnen de vergunningsprocedures opgestart worden. Op dit moment werken we aan de projectnota voor het deeltracé Genk – As”, legt gedeputeerde van Mobiliteit, Bert Lambrechts, zijn plannen voor de fietssnelweg uit.

Fietssnelweg Kolenspoor

De fietsbrug maakt deel uit van de Kolenspoorroute, bestaande uit fietssnelwegen F75 Beringen - Genk - Maasmechelen, F751 As - Maaseik, F752 Heusden-Zolder - Lummen Kolenhaven, F753 Beringen Mijn - Beringen Kolenhaven en F754 Beringen - Leopoldsburg. De naam Kolenspoorroute verklapt het natuurlijk al: de fietssnelweg volgt het oude kolenspoor.  Ze verbindt niet enkel 11 gemeenten met mekaar, maar herinnert ook letterlijk aan de waardevolle Limburgse mijnhistorie. Het Kolenspoor is bijzonder belangrijk voor Limburg.

De Kolenspoorroute loopt als een mijnader door het hart van Limburg en takt bovendien aan op verschillende andere fietssnelwegen en andere lokale functionele fietsroutes. Daarnaast zal de Kolenspoorroute ook een belangrijke recreatieve fietsverbinding worden.

Het Kolenspoor en de ruimere Kolenspoorregio is voor het provinciebestuur een speerpuntproject. De ontwikkelingsvisie voor het gebied werd in het kader van de erkenning als strategisch project uitgewerkt met als eindproduct de visie Kolenspoorstad/Kolenspoorland. De fietssnelweg als verbindende ruggengraat zal de eerste focus zijn. Daarnaast wil het provinciebestuur ook een dynamische samenwerking uitbouwen om de sterke projecten die de Kolenspoorregio naar een hoger niveau kunnen tillen, maximaal te ondersteunen en te faciliteren.