De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Onze troeven

Werken bij de provincie Limburg biedt heel wat voordelen. In een onderzoek van de KULeuven omschreven de personeelsleden hun job als volgt:

 • "er zijn gevarieerde jobs"
 • "we krijgen veel verantwoordelijkheid"
 • "wat we doen, zien we ook concreet in de Limburgse samenleving terug"
 • "werken bij de provincie Limburg zorgt voor een goede work-lifebalance"
 • "we kunnen kort bij huis werken, zonder fileleed".

Als personeelslid van de provincie Limburg geniet je, naast een loon gericht op je functie en rol binnen de organsiatie, tal van voordelen. In de rechtspositieregeling vind je de arbeidsvoorwaarden en de deontologische code terug.

Een kort overzicht:

 • flexibele werktijden
 • fietsvergoeding
 • tegemoetkomingen openbaar vervoer woon-werkverkeer
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden voor je gezinsleden
 • interessante verlofregeling
 • elektronische maaltijdcheques (8,00 euro)
 • mogelijkheid tot thuiswerk
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • gunstige pensioenregeling
 • een uitgebreid opleiding- en vormingsaanbod
 • maaltijden tegen een democratische prijs in het Provinciehuis
 • gratis Bokrijkabonnement
 • geboortepremie (100,00 euro per kind)
 • premie bij huwelijk of wettelijk samenwonen (100,00 euro).

Het provinciebestuur werkt samen met partnerorganisatie "Hartenboer" (o.a. ophaalpunt bioproducten in het Provinciehuis).

Loon

Bij de provincie Limburg zijn alle functies ingedeeld in vijf niveaus. Aan al die functies zijn specifieke salarisschalen verbonden.

In de personeelsadvertenties vind je de informatie over het niveau van de functie, over de specifieke functie- of graadbenaming, maar ook over de diplomavoorwaarden en, in een aantal situaties, over de vereiste beroepservaring.

De advertentie neemt daarnaast het minimum bruto maandsalaris op en het maximum bruto maandsalaris op basis van erkende jaren anciënniteit.

Een woordje uitleg

Salaris

Het minimumsalaris is het salaris dat wordt toegekend aan een personeelslid dat geen enkele beroepservaring heeft of aan het personeelslid dat wel beroepservaring heeft, maar waarbij die ervaring niet in aanmerking genomen kan worden om het salaris te berekenen.

Dit laatste kan het geval zijn voor ervaring die opgedaan werd in de privésector of in het statuut van zelfstandige (in hoofdberoep) wanneer blijkt dat die ervaring niet rechtstreeks relevant is voor de functie die men bij de provincie zal uitoefenen. Enkel privé-ervaring/ervaring als zelfstandige die relevant is voor de uit te oefenen functie kan in aanmerking genomen worden om de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding te bepalen.

Aan elke functie/graad zijn verschillende salarisschalen verbonden. Doorgaans gaat het om drie schalen per functie. Voor een aantal functies zijn slechts twee schalen voorzien. In principe start een nieuw personeelslid in de eerste schaal die verbonden is aan zijn functie, maar mogelijk dus rekening houdend met vroegere beroepservaring (zie hoger).

In een aantal gevallen kan het evenwel zo zijn dat een nieuw personeelslid op basis van zijn/haar vroegere beroepservaring al meteen in een tweede of mogelijk derde schaal wordt ingeschaald. Dit is het geval wanneer men bij een andere overheid voldoende beroepservaring opdeed in dezelfde graad of wanneer men in de privésector of als zelfstandige voldoende ervaring opdeed die perfect aansluit bij het takenpakket bij de provincie.

Het minimumloon dat de advertentie opneemt, is het aanvangsloon van de eerste salarisschaal. Het maximumloon dat de advertentie opneemt is het eindsalaris van de derde (of desgevallend tweede) salarisschaal. Voor de meeste nieuwe personeelsleden ligt het salaris ergens tussen deze twee bedragen.

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling van de provincie Limburg is het basisdocument over en van het personeelsbeleid. In de rechtspositieregeling vind je o.a. volgende informatie terug:

 • de verschillende stappen binnen een loopbaan (aanwerving, proeftijd, evaluatie, vorming, regeling rond anciënniteit, bevordering, interne mobiliteit, …)
 • de richtlijnen in verband met het salaris, de sociale voordelen en de mogelijkheden in het kader van verlof

In de rechtspositieregeling is een deontologische code opgenomen. Deze formuleert in algemene termen de waarden die het bestuur belangrijk vindt. Zij nodigt ons uit om kritisch na te denken over ons gedrag en vormt zo een leidraad die kan helpen om ons gedrag in concrete situaties af te stemmen op de waarden die het bestuur uitdraagt.

De deontologische code geeft daarnaast aan hoe het bestuur en wijzelf op de werkvloer omgaan met deontologie in het algemeen en met de toepassing van onze waarden in het bijzonder.

Samen met de personeelsleden formuleerde het bestuur in de rechtspositieregeling ook 4 waardegebonden competenties, die terug te vinden zijn in elke functiebeschrijving:

 • steeds verbeteren
 • sterke klantgerichtheid
 • goed samenwerken
 • hoge betrouwbaarheid

Werktijden en verlofregeling

De provincie Limburg werkt met 38-uren week. Er is een systeem van flexibele werktijden tussen 7 en 19 u. met uitzondering van een aantal publieksgerichte diensten. 

Je hebt jaarlijks recht op 35 vakantiedagen. De provincie Limburg sluit haar deuren tussen Kerst en Nieuwjaar. Naast de 11 wettelijke feestdagen, geeft de provincie drie bijkomende feestdagen: 2 november, 15 november en 26 december.

Mobiliteit

De provincie Limburg promoot duurzame verplaatsingen, ook voor het woon-werkverkeer van de eigen werknemers. In dit kader wordt 75 % van de kosten voor het openbaar vervoer terugbetaald. Als je liever met de fiets naar het werk komt, ontvang je 0,24 euro/km.

Carpool je met anderen, dan krijg je een carpoolpasje. Dit pasje geeft je de mogelijkheid om te parkeren op de voorziene parkeerplaatsen dicht bij het hoofdgebouw.

Dienstverplaatsingen worden eveneens vergoed. 

Hospitalisatieverzekering

Sinds 1 januari 2002 biedt het provinciebestuur een gratis hospitalisatieverzekering aan. Toetreden tot deze collectieve polis - in beheer bij AXA - gebeurt op vrijwillige basis. De verzekering is onder bepaalde voorwaarden gratis voor de personeelsleden. Het provinciebestuur betaalt in dat geval de jaarpremie. Gezinsleden kunnen eveneens aansluiten. Zij betalen de premie zelf.

Gunstige pensioenregeling

De wettelijke pensioenen voor statutaire ambtenaren zijn voordeliger dan die voor werknemers uit de privésector. Dit komt onder meer omdat het pensioen voor werknemers in de privé wordt berekend op basis van het loon over heel de carrière, terwijl bij statutaire ambtenaren alleen de laatste 5 of 10 jaar van de carrière meetellen. Doorgaans zijn dat de best betaalde jaren. 

Contractuele personeelsleden zijn de personeelsleden die werken met een arbeidsovereenkomst zoals in de privésector. Zij krijgen bij de provincie Limburg een aanvullende pensioenrente die de kloof tussen het overheidspensioen (van statutairen) en het privépensioen van contractanten grotendeels overbrugt.

Een uitgebreid opleiding- en vormingsaanbod

Als eigentijds provinciebestuur willen we van Limburg een aantrekkelijke, sterke en slimme regio maken waar het goed leven en werken is. Een mooie missie, die we alleen waarmaken als iedereen leert samenwerken: op elk niveau en in elk team. We willen mensen, actoren, structuren en streken verbinden. Alleen zo kunnen we mee de richting bepalen die Limburg inslaat.

Provincie Limburg telt honderden medewerkers. Stuk voor stuk mensen met een hart voor Limburg. Mensen die onze regio slim, sterk en aantrekkelijk willen maken. En mee gestalte geven aan de competenties die we uitdagen: een sterke klantgerichtheid, een goede samenwerking, een hoge betrouwbaarheid en de wil om altijd beter te doen. De realisatie van deze missie hangt af van de inzet, de waarden en vaardigheden van onze medewerkers. Een uitgebreid opleidings- en vormingsaanbod is dan ook onontbeerlijk.

Contactgegevens dienst

Directie HRM
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 78 13
e-mail directiehrm@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Vacatures
Werken voor het provinciebestuur. Registreer je en vul het online sollicitatieformulier in. Spontaan solliciteren.
Vacatures Provinciaal Onderwijs

Provincie Limburg is ook social