De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Agrowaterloket Limburg
Logo Droogte Innovatie Fonds

Droogte Innovatie Fonds: Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg

Met uitzondering van 2021, waren de voorbije zomers droog tot zeer droog. Hoe kan het gewas in periodes van droogte van voldoende water voorzien worden? De doelstelling van deze studie is om het potentieel van verschillende lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag te evalueren voor de landbouw.  Deze studie kan zo de landbouwer helpen bij het maken van de beslissing voor het al dan niet toepassen van een zekere maatregel. Per maatregel wordt informatie over de hoeveelheid water die gecapteerd kan worden, de waterkwaliteit, vergunningen, mogelijke financiering, … opgelijst. Verder wordt ook een kosten-batenanalyse voor irrigatie in de akkerbouw en fruitteelt beschreven.

Onderstaande tabel geeft een beknopte samenvatting weer van de evaluatie van de maatregelen die in deze studie aan bod komen. Elke maatregel heeft zijn voordelen en beperkingen, en of de maatregel aan te bevelen is voor een acute watervraag is vaak afhankelijk van heel wat parameters (bedrijfstype, grootte van de watervraag, waterkwaliteit, transportkost, omgevingsfactoren, …). Een mix van maatregelen lijkt dan ook het meeste aangewezen, waarbij zowel ingezet wordt op alternatieve waterbronnen, waterinfiltratie als efficiënt watergebruik.

Bij een acute watervraag kan echter geen enkele onderzochte maatregel een onmiddellijk antwoord bieden op de watervraag, tenzij bij pionier-bedrijven die reeds investeerden in de maatregelen. Tot voor kort boden ad hoc afhalingen van effluent een oplossing voor landbouwers, maar deze afhalingen zijn sinds 10 juni 2022 niet meer toegelaten door Aquafin omwille van verontreiniging met PFAS.

Maatregel

(Klik hieronder 👇)

Substan-tieel water-volume voor irrigatie? Water-beschikbaar-heid verzekerd? Verhoogde infiltratie bodem? Voldoende water-kwaliteit voor irrigatie? Conflicten met andere doelstellingen integraal waterbeheer? Bijkomende wateropslag op bedrijf vereist? Transport nodig? Vergunning/-toestemming nodig? Subsidie-mogelijk-heden

Maatregel
aan te
bevelen
voor acute
watervraag

Wateropvang op bedrijf - Dakoppervlaktes  Neen  Neen  Neen  Ja  Neen  Ja 😐  Ja  Ja (VLIF,...) 😊
Wateropvang op bedrijf - Verharde oppervlaktes Neen  Neen  Neen  😐**  Neen  Ja  😐 Ja   Ja (VLIF,...) 😐
Wateropvang op perceel - Hellende percelen Neen  Neen  Ja  😐 Ja  Ja   Ja Ja   Ja (Erosie-besluit) 😞
Peilgestuurde drainage* NVT  Neen  Ja NVT  Neen  Neen  Neen   😐  Ja (VLIF-NPI) 😐/😊
Trekpoelen Neen  Neen  Ja  😐 Neen  Neen  Ja   Ja NVT 😐
Wateropvang in bestaande bekkens - Verharde oppervlaktes Neen  Neen  Ja  😐 Ja   😐 Ja  Ja  NVT  😐
Sorteerwater Neen  Neen  Neen  😐 Neen   Ja 😐 Ja  Neen  😐
Water van RWZI's Ja  Ja  Neen  😐 Ja Neen   Ja Ja  NVT 😞
Water van regenkappen kleinfruit Ja  😐 Neen  Ja  Neen  Ja  Neen      😐
Regenwater van industrie - Dak/Verharde oppervlaktes Neen  Neen  Neen  😐 Neen Neen  Ja  Ja  Neen  😐
Regenwater van industrie - Proceswater Neen  Neen  Neen  😐 Neen  Neen  Ja  Ja   Neen 😐

* = Meer onderzoek nodig voor fruitteelt
**😐 = Afhankelijk van omstandigheden

De volledige studie vind je agrowaterloketlimburg.be en op pvl-bocholt.be, pcfruit.be en pibo-campus.be.

Logo's partners studie