De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Werkgroep Dassen

Wie zijn we?

Voorzitter: Jos Reekmans

Wat doen we?

Verdelging, achteruitgang van het habitat en de toenemende druk van het verkeer hebben de populatie van de das sterk doen afnemen. Hoewel de das ooit vrij algemeen in Vlaanderen voorkwam, is zijn huidige verspreidingsgebied in Vlaanderen beperkt tot de provincie Limburg. Momenteel leven er nog zo'n 300 dassen in Limburg, waarvan zowat de helft voorkomt in Haspengouw en de andere helft in Voeren. De hoofddoelstelling van de Dassenwerkgroep van LIKONA is dan ook de bescherming van de das in Limburg. Deze bescherming gebeurt op drie vlakken:

  • de bescherming van de burchten
  • de bescherming van de voedselgebieden
  • de bescherming van de migratieroutes.

De bescherming van de burchten

Burchten spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de das en vormen dan ook een kritisch aandachtspunt voor het behoud van de soort. Jaarlijks inventariseert de Dassenwerkgroep alle gekende burchten, wat toelaat de evolutie van de populatie op te volgen. Om bestaande burchten zo veel mogelijk te beschermen, sluit de provincie Limburg ondersteuningsovereenkomsten af met eigenaars en beheerders. Deze krijgen een vergoeding om de burcht en de omgeving te behoeden tegen verstoring.

De bescherming van de voedselgebieden

De achteruitgang van het landschap zorgt voor een vermindering van de beschikbare voedselgronden voor de das. Opdat deze achteruitgang niet nefast zou worden voor de das, werden enkele gronden opgekocht door de provincie Limburg en optimaal ingericht als voedselgebied door bijvoorbeeld het aanplanten van hoogstamboomgaarden. De Dassenwerkgroep geeft hierbij advies over de aan te kopen gebieden en hun inrichting.

De bescherming van migratieroutes

Het verkeer blijft voor de das de grootste doodsoorzaak, zeker in het dichte wegennet van Vlaanderen. Het plaatsen van dassentunnels en -rasters kan de druk op de bestaande populatie aanzienlijk verminderen en migratie van dieren een zetje in de goede richting geven. Het verwijderen van migratieknelpunten zal de herkolonisatie van andere geschikte gebieden in Vlaanderen mogelijk maken. Om deze knelpunten te kunnen aanwijzen, vormen het systematisch opsporen en inzamelen van verkeersslachtoffers een belangrijke bezigheid van de Dassenwerkgroep. De ingezamelde dode dieren worden door het INBO (Instituut voor natuur- en bosonderzoek) onderzocht en leveren belangrijke ecologische gegevens over de populatie

Sensibilistatie en educatie

Naast deze directe vormen van bescherming, wil de Dassenwerkgroep de das ook indirect beschermen door sensibilisatie en educatie. Hiervoor publiceert de werkgroep regelmatig artikels in de LIKONA-jaarboeken. 

Een das als verkeersslachtoffers gezien? Een burcht ontdekt? Hou ons op de hoogte via het meldformulier.