De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een huis in opbouw

Woonsubsidie innovatieve projecten

Onlangs keurde de provincieraad het reglement voor de subsidiëring van innovatieve projecten wonen. Aanleiding genoeg om een open projectoproep te lanceren!

Met de projectoproep Innovatieve projecten Wonen" wil het Limburgs provinciebestuur verenigingen en instanties ertoe aanzetten om vernieuwende woonvormen te realiseren in onze provincie.

Door voortdurende veranderingen in onze samenleving staan alle woonactoren in Limburg voor een grote uitdaging. De vergrijzing van de bevolking, nieuw samengestelde gezinnen, het groeiend aantal alleenstaanden - al dan niet met kinderen, het openstellen van de landsgrenzen voor Europese werkkrachten, … zijn belangrijke maatschappelijke veranderingen die ook een weerslag hebben op het huidige woningenbestand, de betaalbaarheid van woningen, de woningkwaliteit en de ruimtelijke inpasbaarheid van het wonen.

De provincie ondersteunt en sensibiliseert lokale besturen en woonactoren rond kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedere Limburger in een aangename woonomgeving. Daarom wil de provincie met dit subsidiekader meewerken aan de realisatie van woonprojecten met een vernieuwend karakter die inspelen op de huidige en toekomstige noden van het Limburgse woonlandschap en die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere locaties in Limburg. 

Wie kan een aanvraag indienen:

  • lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • sociale huisvestingsactoren
  • onderwijsinstellingen
  • vzw’s
  • feitelijke verenigingen zoals bewonersgroepen en  wooncoöperaties
  • middenveldorganisaties
  • samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties.

De termijn van de eerste projectoproep is verstreken.

Blijf je graag op de hoogte van een volgende oproep? Hou dan deze webpagina in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en vink de rubriek "Wonen" aan.

Voor het indienen van een dossier in het kader van dit reglement moet je gebruikmaken van een standaardaanvraagformulier. Vind alles terug via www.limburg.be/woneninnovatieveprojecten.

Herbekijk het webinar
Woonacademie - Webinar 3
Herbekijk het webinar

Nieuws

vrijdag, 04 juni 2021
Woonacademie
Zowel in de bouwsector als bij de woonactoren wordt de term "flexibiliteit" veelvuldig gebruikt en kent deze verschillende invullingen. Betekent flexibiliteit vakoverschrijdend samenwerken tussen de...
donderdag, 06 mei 2021
Woonacademie - Goed wonen in Limburg anno 2050
Met het webinar “Goed wonen in Limburg anno 2050” wilden we anderen inspireren en informeren en daarin zijn we geslaagd. Samen met 75 deelnemers luisterden we naar Bart Put en Pieter Staelens. Zij...
dinsdag, 20 april 2021
Woonacademie - getekende huisjes
De Woonacademie van provincie Limburg en Confederatie Bouw Limburg slaan na een succesvolle eerste reeks opnieuw de handen in elkaar. 3 webinars, 3 inspirerende webpagina’s en 3 verdiepende werksessies staan...