De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Bestuursdecreet van 19 december 2018

In heel Vlaanderen, dus ook in alle provincies, geldt het decreet “openbaarheid van bestuur”. Dit zorgt voor de uitwerking van de actieve en passieve openbaarheid van bestuur.

Actieve en passieve openbaarheid

Actieve openbaarheid

Bij actieve openbaarheid gaat het om initiatieven die de provincie zelf onderneemt om haar burgers te informeren.
Actieve openbaarheid betekent concreet dat het provinciebestuur met zijn burgers op een actieve wijze communiceert over wat het allemaal doet. Ben jij geïnteresseerd in het reilen en zeilen van jouw provinciebestuur? Via diverse communicatiekanalen zoals de website met wegwijs, campagnes, eigen publicaties, redactionele inlassingen in diverse regionale media en gemeentelijke infobladen, sociale media en persberichten, … blijf je steeds op de hoogte.

Passieve openbaarheid

Bij passieve openbaarheid gaat de burger op zijn beurt op zoek naar de gewenste informatie.
Elke burger kan eender welk voltooid document waar het bestuur over beschikt, opvragen, inkijken of er uitleg over vragen. Eender welk document, inderdaad, maar mits uitzonderingen: burgers mogen niet gedesinformeerd worden en de privacy wordt steeds beschermd.

Hoe kun je een bestuursdocument opvragen?

Je kunt eenvoudigweg een brief of e-mail sturen met een verwijzing naar het decreet, een kopie van het gewenste bestuursdocument opvragen. Een uitgebreide motivatiebrief schrijven, is niet nodig. Je moet soms wel het belang aantonen (waarom dus). Je kunt zowel een papieren als een digitale versie verkrijgen.

Uitzonderingen op het vlak van informatieverstrekking

De persoonsgegevens van de betrokkenen zullen altijd beschermd blijven. Dit betekent dat elke concrete verwijzing naar een betrokkene onleesbaar weergegeven zal worden. Door de bescherming op de privacy zullen dus nooit namen of andere persoonlijke informatie publiek worden gemaakt.

Hoe kun je een document inkijken of meer uitleg verkrijgen?

Als je een bepaald document wilt inkijken, of meer uitleg wilt krijgen in verband met de reglementering rond de openbaarheid van bestuur, kun je terecht bij de Griffie via de contactgegevens onderaan.

Wanneer krijg je antwoord op je aanvraag?

Het betrokken bestuur krijgt telkens een periode van 20 dagen om je vraag te beantwoorden. Krijg je het antwoord niet binnen deze termijn of kun je je niet vinden in het antwoord? In beide gevallen kun je dan een beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Wat doet de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur?

Als je besloot een klacht neer te leggen, onderzoekt de beroepsinstantie de klacht. Binnen een termijn van 30 dagen valt er een oordeel. Sinds 2004 staan alle beslissingen van de beroepsinstantie online.

Contactgegevens dienst

Griffie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 81 93
e-mail griffie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Provincie Limburg is ook social