De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

De provincieraad

Commissies

De provincieraad telt vier beleidscommissies.

De provincieraad bepaalt de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies.

Opdracht

De vier beleidscommissies zijn belast met het onderzoek van de aan de raad ter stemming voorgelegde agendapunten.

Deze commissievergaderingen vinden de dag voor de zitting van de provincieraad plaats en zijn openbaar.

Samenstelling

Elke commissie kiest uit zijn midden een voorzitter, niet-gedeputeerde.

1ste Commissie

 • Financiën en Begroting
 • Griffie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingsvergunning
 • Wonen
 • Landbouw
 • Platteland
 • Landbouwonderzoeks- en Praktijkcentra: pcfruit, pibo-campus, PVL

Terug naar boven

2de Commissie

 • Regiomarketing
 • Informatie en Communicatie
 • Mobiliteit
 • Onderwijs/Vorming
 • Veiligheid
 • PLOT
 • Internationale Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • (Niet-)confessionele Levensbeschouwing
 • Milieu en Natuur
 • Dierenwelzijn
 • Water
 • Bosgroepen

Terug naar boven

3de Commissie

 • Toerisme en VZW Toerisme Limburg
 • Erfgoed
 • Provinciaal Domein Bokrijk, Provinciaal Domein Nieuwenhoven, Provinciaal Domein Dommelhof
 • Kenniscentrum steden en gemeenten
 • Facilitaire diensten (logistiek, ICT, patrimonium, ...)

Terug naar boven

4de Commissie

 • Personeel
 • Interne Communicatie
 • Economie, Industrieterreinen, Lokale Speerpunteneconomie en Innovatie
 • Sociale Economie
 • Europese programma's (EFRO, Interreg, Euregio Maas-Rijn en Grensregio VL-NL)
 • POM, ERSV en RESOC

Terug naar boven