De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een huis in opbouw

Woonsubsidie innovatieve projecten

Onlangs keurde de provincieraad het reglement voor de subsidiëring van innovatieve projecten wonen. Aanleiding genoeg om een open projectoproep te lanceren!

Met de projectoproep Innovatieve projecten Wonen" wil het Limburgs provinciebestuur verenigingen en instanties ertoe aanzetten om vernieuwende woonvormen te realiseren in onze provincie.

Door voortdurende veranderingen in onze samenleving staan alle woonactoren in Limburg voor een grote uitdaging. De vergrijzing van de bevolking, nieuw samengestelde gezinnen, het groeiend aantal alleenstaanden - al dan niet met kinderen, het openstellen van de landsgrenzen voor Europese werkkrachten, … zijn belangrijke maatschappelijke veranderingen die ook een weerslag hebben op het huidige woningenbestand, de betaalbaarheid van woningen, de woningkwaliteit en de ruimtelijke inpasbaarheid van het wonen.

De provincie ondersteunt en sensibiliseert lokale besturen en woonactoren rond kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedere Limburger in een aangename woonomgeving. Daarom wil de provincie met dit subsidiekader meewerken aan de realisatie van woonprojecten met een vernieuwend karakter die inspelen op de huidige en toekomstige noden van het Limburgse woonlandschap en die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere locaties in Limburg. 

Wie kan een aanvraag indienen:

  • lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • sociale huisvestingsactoren
  • onderwijsinstellingen
  • vzw’s
  • feitelijke verenigingen zoals bewonersgroepen en  wooncoöperaties
  • middenveldorganisaties
  • samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties.

De aanvragen voor de open projectoproep moeten uiterlijk 20 november 2020 ingediend worden.

Voor het indienen van een dossier in het kader van dit reglement moet je gebruikmaken van een standaardaanvraagformulier. Vind alles terug via www.limburg.be/woneninnovatieveprojecten.

Werksessie Wooncoöperatie - 27 november 2020 om 11.00 u.
Werksessie Wonen: een huis, een thuis - 22 januari 2021 om 11.00 u.
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

woensdag, 21 oktober 2020
De Woonacademie van provincie Limburg en Confederatie Bouw Limburg organiseerden samen drie webinars rond actuele woonthema’s en tendensen. Meer dan 400 personen registreerden zich. Wij...
vrijdag, 16 oktober 2020
Blauwalgen in het water
Vanaf 21 augustus 2020 was er een captatieverbod van kracht op (specifieke delen van) de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo. Na nieuwe staalnames door de...
donderdag, 24 september 2020
vlnr: Paul Claes (Dubolimburg), Bert Lambrechts (gedeputeerde provincie Limburg), David Michiels (provincie Limburg), Joris Piette (Onesto), Hans Vermeulen (Onesto) en Karen Smets (Dubolimburg)
Met het nieuwe C-REAL-project bundelen kredietverlener Onesto, Dubolimburg en de provincie Limburg de krachten om duurzame oplossingen te ontwikkelen om de woningmarkt in Limburg – en bij uitbreiding...