De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Interreg Vlaanderen-Nederland - Gefinancierd door de Europese Unie

Natuur Inclusief Bouwen

Groot EU-project voor natuurinclusief bouwen

Nederland en Vlaanderen gaan samen aan de slag voor de natuur in de stad. Met het Europese project "Natuur-inbouw" werken Vlaamse en Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven bij het klimaatbestendig maken van onze gebouwen. Denk aan neststenen voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen en groene daken en gevels voor bijen en andere insecten. Het project krijgt financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland (vanuit de Europese Unie) en loopt van september 2023 tot september 2026.

Natuur in steden en dorpen achteruit

Het is inmiddels een bekend verhaal: de natuur staat onder druk. Van de vogelsoorten die in steden en dorpen leven gaan de aantallen vaker achteruit dan vooruit. Alle reden tot ongerustheid, want vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door verstedelijking en de stijgende behoefte aan woningen gaan meer en meer plekken voor natuur verloren. In het licht van de klimaatverandering worden huizen en gebouwen gerenoveerd en steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Dit is van groot belang om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, maar zo verliezen soorten die afhankelijk zijn van onze gebouwen nog meer rust- en slaapplaatsen.

Bouwen met én voor de natuur

Het project "Natuur-inbouw" heeft als doel om in meer gebouwen mogelijkheden te creëren of te behouden voor diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten die daar afhankelijk van zijn.
Om dit te bereiken focust het project op de volgende pijlers:

  • onderzoek naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten
  • ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe bouwtechnieken en materialen om natuur een duurzame plek te geven in gebouwen
  • opleiding en en bijscholing van o.a. projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers
  • uitvoering van demonstratieprojecten in Nederland en Vlaanderen om de doelgroep te inspireren voor natuurinclusief bouwen, zowel bij nieuwbouw, herinrichting als renovatie
  • ontwikkeling van methodieken en tools voor draagvlak en participatie om ervoor te zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is.

Perspectief voor natuur op en rond gebouwen

Het totale budget van Natuur-inbouw is 5,53 miljoen euro. Hiervan wordt de helft betaald door de EU via Interreg Vlaanderen-Nederland, de andere helft is afkomstig van partners en co-financierders.

Rol van de provincie Limburg

De provincie Limburg participeert mee in het project "Natuur-Inbouw". Via verschillende demoprojecten en communicatie via het steunpunt Duurzaambouwen en het Provinciaal Natuurcentrum wil de provincie de principes van natuurinclusief bouwen beter bekend maken bij particulieren, lokale besturen en bouwprofessionals. Daarnaast werken we ook mee aan de draagvlakverbreding van natuurinclusieve gebouwmaatregelen en zetten we een opleiding op punt.

Samenwerking tussen regio’s

Door de samenwerking te zoeken over de Vlaams-Nederlandse grens, willen we van elkaar leren en samen versneld tot een nieuwe aanpak komen om natuurinclusief werken tot standaard te krijgen. Aan de Vlaamse zijde gaan we aan het werk in bijna alle provincies, in Nederland in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

De deelnemende organisaties uit Vlaanderen zijn: APB Kamp C, Blenders VZW, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse overheid en W.T.C.B.

De deelnemende organisaties uit Nederland zijn: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland.

Provinciaal Limburgs Educatief Centrum
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 16 oktober 2023
 LINA - LImburg NAtuurlijk!
LINA het provinciaal tijdschrift voor Milieu en Natuur kreeg een frisse "make-over". Met meer pagina’s, zodat we meer verhalen kunnen brengen en dieper kunnen ingaan op belangrijke onderwerpen. Maar...
donderdag, 12 oktober 2023
Nachtelijke buitenverlichting
Omdat steden en gemeenten verplicht zijn om tegen 2030 om te schakelen naar ledverlichting, werken de provincies aan een praktijkgids met verlichtingstips. Samen met de vernieuwde ecologische...
vrijdag, 04 augustus 2023
De extreem droge periode van midden mei tot midden juni maakte het noodzakelijk om een tijdelijk onttrekkingsverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen in Limburg.Door de recente regenval...

Provincie Limburg is ook social